سه عضو قواي ائتلاف در غرب افغانستان كشته شدند

نيروهاى ائتلاف به رهبرى امريکا از کشته شدن سه سرباز خود در غرب افغانستان خبر مي دهند

اين نيروهاي با نشر يك اعلاميه خبري مي گويند كه روز چهار شنبه يك كاروان از نيروهاي ائتلاف در غرب كشور در حال گزمه بودند ه يك تانك نفر بر آنان با يك ماين قبلا كار گذاري شده مواجه شد و انفجار كرد.

در اين اعلاميه آمده است كه در اين انفجار سه سرباز آنها کشته شده و يک تن ديگرشان مجروح است.

اعلاميه علاوه نموده است که آنها در حال حاضر به اساس پاليسى خود نميتوانند در مورد هويت سربازان کشته شده معلومات بدهند، اما بايد گفته شود که در غرب سربازان امريکايى به رهبرى ائتلاف مستقر اند.

تعداد سربازان کشته شده خارجى از آغاز سال جارى ميلادى در مناطق مختلف کشور به ٢٢٠ تن رسيد، اين در حاليست که سال گذشته ١٤٠ سرباز خارجى در کشور کشته شده بودند .