تسلیم شدن سیزده سرباز پولیس ملی به طالبان مسلح در فراه

یک گروه سیزده نفری از سربازان پولیس ملی در ولایت فراه  با دو رنجر ، سلاح های دست داشته و مهمات به مخالفین مسلح دولت پیوستند. هفت سرباز پولیس دیگر که از یکجا شدن به گروه طالبان سرباز زدند توسط این افراد مسموم شدند. مسوولان محلی در این ولایت میگویند این سربازان از یک پوسته […]

کشته شدن سه سرباز خارجی

سه سرباز نیروهای آیساف در غرب افغانستان از سوی یک سرباز پولیس ملی در جریان تیر اندازی در هرات کشته شد و دو تن دیگر از جمله یک مترجم افغان زخمی شده است. مقام های پولیس 606 انصار  میگویند شخص حمله کننده که از یک و نیم سال بدین سو در مرکز تربیوی پولیس فعالیت […]

اتحادیه ملی زنان شاغل در شهر هرات فعالیت خود را آغاز کرد

اتحادیه ملی زنان شاغل افغانستان در ولایت هرات با حضور شماری از سناتوران و مقام های محلی رسما در شهر هرات کارش را آغاز کرد. هدف از ایجاد اتحادیه ملی زنان شاغل که با حضور مقام های محلی و شماری از سناتوران در شهر هرات فعالیت خود را رسما آغاز کرد رسیدگی به مشکلات زنان […]

نامه ارسالی به رحیمه جامی عضو جدید پارلمان افغانستان !

وکیل صاحب عزیز ! من منیحیث یک شهروند افغانستان برایت می نویسم، منحیث یک شهروند که از تعداد شان رای گرفته ای و به مجلس راه یافتی،  گرچه من خودم شخصا برات مستقیم رای نداده ام اما میدانم که تو وکیل مردم افغانستان هستی  نه و کیل تنها آنانکه برایت رای داده اند ، ازینرو […]