آدرس دفتر : شهر هرات  ، جاده محبس

شماره تماس : ۰۰۹۳۷۹۷۱۵۰۰۲۵

ایمیل :  Heratpaper@gmail.com

[contact-form 1 “فرم تماس ۱”]