این فهرست بر اساس فهرست احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان ترتیب شده و تاریخ ثبت این حزبها هم به ترتیب تاریخ ثبت آنها در این وزارت است.

شماری از این احزاب سابقه طولانی تر دارند، مانند، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، افغان ملت، حزب وحدت اسلامی، حرکت اسلامی، اتحاد اسلامی و چند حزب دیگر.

شماری از احزاب هم شاخه های احزاب دیگر است که با اختلافهای درون حزب منشعب شده اند. مانند، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی و حرکت اسلامی به شاخه های مختلف تقسیم شده اند.

۲. حزب جمهوریخواهان افغانستان

رئیس حزب: صبغت الله سنجر، از مشاوران رئیس جمهوری

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۲

۳. تحریک وحدت ملی افغانستان

رئیس حزب: سلطان محمود غازی، عضو خانواده محمد ظاهر، شاه سابق

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۲

۴ .حزب استقلال افغانستان

رئیس حزب: غلام فاروق نجرابی( آقای نجرابی، یکی از نامزدهای دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری است، او در دوره قبلی نیز خود را برای احراز این سمت نامزد کرده بود.)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۲

۵ . حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان ( همجا)

محمد جمیل کرزی، پسر عموی حامد کرزی، رئیس جمهوری ( جمیل کرزی عضو مجلس نمایندگان است)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۲

۶. حزب وحدت ملی افغانستان

رئیس حزب: عبدالرشید جلیلی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۲

۷. حزب ملی وحدت اقوام اسلامی افغانستان

رئیس حزب: محمد شاه خوگیانی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۸. حزب کار و توسعه افغانستان

رئیس حزب: ذوالفقار امید

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۹. نهضت همبستگی ملی افغانستان

رئیس حزب: سید اسحق گیلانی، عضو خانواده سید احمد گیلانی از رهبران احزاب جهادی، عضو مجلس نمایندگان

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۱۰. محاذ ملی اسلامی افغانستان

رئیس حزب: سید احمد گیلانی، از رهبران مجاهدین. محاذ یکی از احزاب هفتگانه است که در سالهای جهاد افغانستان در پاکستان تاسیس شد.

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۱۱. نهضت آزادی و دموکراسی افغانستان

رئیس حزب: عبدالرقیب جاوید کوهستانی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه:۱۳۸۳

۱۲. افغان سوسیال دموکرات (افغان ملت)

رئیس حزب: انوارالحق احدی، وزیر پیشین مالیه. این حزب در سالهای ۱۳۴۰ خورشیدی تاسیس شد. ( افغان ملت در دومین انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی اشرف غنی احمدزی حمایت کرده و اعلام کرده است که برنامه های آقای کرزی با اهداف و برنامه های این حزب نزدیک است.

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۱۳. حزب سعادت مردم افغانستان

رئیس حزب: محمد زبیر پیروز

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۱۴. حزب افغانستان واحد

رئیس حزب: محمد واصل رحیمی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۱۵. حزب حرکت ملی وحدت افغانستان

رئیس حزب: محمد نادر آتش

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۱۶. حزب حفاظت ازحقوق بشر و انکشاف افغانستان

رئیس حزب: بریالی نصرتی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۱۷. حزب ملی افغانستان

رئیس حزب: عبدالرشید آرین( حسیب آرین یکی از نامزدان دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. او در دوره اول نیز نامزد بود اما قبل از برگزاری انتخابات به نفع حامد کرزی انصراف داد)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۱۸. حزب کنگره ملی افغانستان

رئیس حزب: عبداللطیف پدرام، بنیانگذاری جمهوری فدرالی در کشور مرام اصلی آقای پدرام و حزب او است.( آقای پدرام یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است او در دوره قبلی نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود.)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۱۹. حزب جنبش صلح افغانستان

رئیس حزب: شهنواز تنی، وزیر دفاع دولت نجیب الله در سالهای ۱۳۶۰، عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق.( آقای تنی که وزیر دفاع دکتر نجیب الله بود در۱۶ دلو/بهمن ۱۳۶۸ علیه دکتر نجیب الله کودتا کرد. کودتای او توسط نیروهای طرفدار دکتر نجیب الله نافرجام ماند و آقای تنی به پاکستان فرار کرد.)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۲۰. حزب حرکت اسلامی افغانستان

رئیس حزب: سید حسین انوری، وزیر پشین زراعت، والی پیشین هرات و از فرماندهان مجاهدین

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۲۱. حزب عدالت اسلامی افغانستان

رئیس حزب: محمد کبیر مرزبان

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۲۲. حزب رسالت مردم افغانستان

رئیس حزب: نور آقا روئینی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۲۳. حزب رفاه مردم افغانستان

رئیس حزب: میا گل وثیق

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۲۴. حزب صلح و وحدت ملی

رئیس حزب: عبدالقادر امامی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۲۵. حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان

رئیس حزب: احمد شاهین

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۲۶. سازمان اسلامی افغانستان

رئیس حزب: جوان سید جواد حسینی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۲۷. حزب صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان

رئیس حزب: عبدالقاهر شریعتی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۲۸. حزب وحدت اسلامی افغانستان

محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهوری.

این حزب در سال ۱۳۶۸ با ادغام احزاب هشتگانه شیعی به رهبری عبدالعلی مزاری تشکیل شد و از احزاب عمده مجاهدین بود، اما بعداً به شاخه های متعدد تقسیم شد. ( کریم خلیلی در دومین انتخابات ریاست جمهوری نیز به عنوان معاون دوم آقای کرزی معرفی شده است)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۲۹. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان

رئیس حزب: حاجی محمد محقق،

(آقای محقق از فرماندهان حزب وحدت در شمال افغانستان، وزیر پیشین پلان/ برنامه ریزی و عضو کنونی مجلس نمایندگان، است. حزب او شاخه ای از حزب وحدت اسلامی است. آقای محقق در اولین انتخابات ریاست جمهوری نامزد انتخابات بود و نفر سوم شد. اما در دومین انتخابات از حامد کرزی حمایت کرده است)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۳۰. حزب لیبرال آزادیخواه افغانستان

رئیس حزب: اجمل سهیل

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۳۱. حزب فلاح مردم افغانستان

رئیس حزب: محمد ظریف

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۳۲. حزب همبستگی افغانستان

رئیس حزب: عبدالخالق نعمت

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۳۳. جماعت الدعوه الی القران والسنه افغانستان

رئیس حزب: مولوی سمیع الله نجیبی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۳۴. نهضت ملی افغانستان

رئیس حزب: احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، فرمانده فقید مجاهدین

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۳۵. حزب صلح ملی اسلامی افغانستان

رئیس حزب: شاه محمود پوپل زی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۳۶. حزب آرمان مردم افغانستان

رئیس حزب: سراج الدین ظفری

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۳۷. حزب پیوند ملی افغانستان

رئیس حزب: سید منصور نادری، رئیس فرقه شیعیان اسماعیلیه افغانستان و عضو اتحاد ضد طالبان در شمال افغانستان

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۳۸. حزب سعادت ملی و اسلامی افغانستان

رئیس حزب: محمد عثمان سالکزاده

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۳۹. حزب آزادی افغانستان

رئیس حزب: عبدالملک

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۴۰. حزب رستاخیز مردم افغانستان

رئیس حزب: سید ظاهر قائد ام البلادی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۴۱. مجمع ملی فعالین صلح افغانستان

رئیس حزب: شمس الحق نور شمس

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۴۲. حزب وطن اسلامی افغانستان

رئیس حزب: محمد حسن فیروزخیل

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۴۳. حزب آزادیخواهان مردم افغانستان

رئیس حزب: فدا محمد احساس

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۴۴. حزب تحریک وحدت المسلمین افغانستان

رئیس حزب: وزیر محمد وحدت

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۴۵. حزب همبستگی ملی اقوام افغانستان

رئیس حزب: محمد ظریف ناصری

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۴۶. حزب اعتدال ملی اسلامی افغانستان

رئیس حزب: قره بیک ایزدیار، عضو پیشین جمعیت اسلامی و عضو کنونی مجلس سنا

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۴۷. حزب ترقی ملی افغانستان

رئیس حزب: دکتر آصف بکتاش

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۴۸. حزب استقلال ملی افغانستان

رئیس حزب: تاج محمد وردک، وزیر داخله دولت انتقالی به رهبری حامد کرزی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۴۹. جبهه ملی نجات افغانستان

رئیس حزب: صبغت الله مجددی، از رهبران مجاهدین، نخستین رئیس جمهوری دولت مجاهدین، عضو انتصابی و رئیس کنونی مجلس سنا

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۵۰. حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان

رئیس حزب: محمد اکبری، منشعب از حزب وحدت در سال ۱۳۷۳ و از متحدان جمعیت اسلامی

( محمد اکبری به دنبال اختلافش با عبد العلی مزاری رهبر حزب وحدت از این حزب جدا شد و از دولت برهان الدین حمایت کرد، دولتی که آقای مزاری تا آخر با آن جنگید.)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۵۱. نهضت حاکمیت مردم افغانستان

رئیس حزب: حیات الله سبحانی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۳

۵۲. جنبش ملی اسلامی افغانستان

رئیس حزب: سید نورالله؛ ( این حزب در سال ۱۳۷۰ خورشیدی توسط ژنرال عبد الرشید دوستم تاسیس شد، ژنرال دوستم که از فرماندهان نامدار دکتر نجیب بود در اثر اختلاف با دکتر نجیب الله از او جدا شد و تا تاسیس جنبش ملی اسلامی به گروه های مجاهدین پیوست و سرانجام به سقوط رژیم دکتر نجیب الله کمک کرد. ژنرال دوستم در اولین انتخابات ریاست جمهوری نامزد انتخابات بود و نفر چهارم شد اما در دومین انتخابات از حامد کرزی حمایت کرده است)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۵۳. حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان

رئیس حزب: قربانعلی عرفانی، از افراد بلندپایه حزب وحدت. حزب به رهبری عبدالعلی مزاری.)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۵۴. حزب نخبگان مردم افغانستان

رئیس حزب: عبدالحمید جواد

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۵۵. حزب وطن ملی

رئیس حزب: غلام محمد

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۵۶. حزب آزادیخواهان میهن

رئیس حزب: عبدالهادی دبیر، یکی از نامزدهای نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۵۷. حزب پیوند میهنی افغانستان

رئیس حزب: سید کمال سادات

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۵۸. جمعیت اسلامی افغانستان

رئیس حزب: برهان الدین ربانی

(آقای ربانی دومین و آخرین رئیس جمهور دولت مجاهدین بود، او از ابتدای تاسیس جمعیت اسلامی که مصادف با اواخر دهه ۵۰ خورشیدی بود تاکنون رهبری این حزب را به عهده دارد. آقای ربانی در حال حاضر عضو مجلس نمایندگان است.)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۵۹. تنظیم دعوت اسلامی افغانستان

رئیس حزب: عبدالرب رسول سیاف،

آقای سیاف از رهبران مجاهدین و عضو مجلس نمایندگان است. دعوت اسلامی شکل تجدید سازمان شده حزب جهادی “اتحاد اسلامی” است. که در دهه شصت خورشیدی در پیشاور پاکستان تاسیس شد.)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۶۰. حزب متحد ملی افغانستان

رئیس حزب: نورالحق علومی

آقای علومی از افسران ارتش در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و از اعضای ارشد این حزب بود، او درحال حاضر عضو مجلس نمایندگان است)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۶۱. حزب مردم افغانستان

رئیس حزب: احمد شاه اثر

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۶۲. حزب ثبات ملی اسلامی افغانستان

رئیس حزب: محمد سمیع خروتی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۶۳. حزب مبارزین ملی افغانستان

رئیس حزب: امانت ننگرهاری

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۶۴ حزب دموکرات افغانستان

رئیس حزب : عبدالکبیر رنجبر،

آقای رنجبر حقوق دان و از اعضای پیشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان است

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۶۵. تحریک مردمی وحدت ملی افغانستان

رئیس حزب: عبدالحکیم نورزی

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۶۶. حزب اقتدارملی

رئیس حزب: سید علی کاظمی

(موسس این حزب مصطفی کاظمی، از فرماندهان حزب وحدت بود و در مقام وزیر تجارت در کابینه کرزی و ریاست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان کار کرد و در انفجاری در ۱۳۸۶ در بغلان کشته شد.

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۶۷. حزب افغانستان نوین

رئیس حزب: محمد یونس قانونی

(آقای قانونی درحال حاضر رئیس مجلس نمایندگان است، او در اولین انتخابات ریاست جمهوری نامزد بود و نفر دوم شد. یونس قانونی از افراد نزدیک به فرمانده مسعود و از اعضای برجسته جمعیت اسلامی بود.)

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۶۸. حزب رفاه ملی

رئیس حزب: محمد حسن جعفری

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۶۹. حزب ملی دریز (حزب موضع ملی)

رئیس حزب: حبیب الله جانبداد

تاریخ ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۷۰. حزب رفاه افغانستان

رئیس حزب: میر محمد آصف ضعیفی

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۷۱. حزب امت اسلامی افغانستان

رئیس حزب: نور آقا احمدزی

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۷۲. حزب ملی اسلامی افغانستان

رئیس حزب: روح الله لودین

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۷۳. حزب جنبش دموکراسی مردم افغانستان

رئیس حزب: محمد شریف نظری

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۷۴. حزب مترقی دموکرات افغانستان

رئیس حزب: محمد ولی آریا

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۷۵. حزب دموکراسی افغانستان

رئیس حزب: محمد طاووس عرب

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۷۶. حزب مردم مسلمان افغانستان

رئیس حزب: بسم الله جویان

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۷۷. حزب الله افغانستان

رئیس حزب: قاری احمد علی

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۷۸. حزب اسلامی افغانستان

رئیس حزب: عبدالهادی ارغندیوال.

( این حزب در واقع شاخه جدا شده ای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار است که به فعالیت های سیاسی و قانونی روی آورده است، این حزب اعلام کرده است که به دلیل تلاش های حامد کرزی برای مذاکره با گلبدین حکمتیار و طالبان از او در انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری حمایت می کند.)

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۷۹ . حزب نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان

رئیس حزب: شیرمحمد بزگر؛

(شماری از اعضای حزب دموکراتیک خلق در این حزب عضویت دارند، در دومین انتخابات ریاست جمهوری این حزب از نامزدی حبیب منگل حمایت می کند.)

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۸۰. حزب پیمان مردمی افغانستان

رئیس حزب: سید امیر تحسین

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۴

۸۱. حزب متحد اسلامی افغانستان

رئیس حزب: وحید الله سباوون، مشاور حامد کرزی

( این حزب شاخه ای از حزب اسلامی به رهبری گلبدالدین حکمتیار است و آقای سباوون داماد آقای حکمتیار است، آٍقای سباوون سعی می کند تلاش صلح میان دولت و مخالفانش را به ثمر برساند.)

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۵

۸۲. حزب نهضت اسلامی افغانستان

رئیس حزب: محمدمختار مفلح

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۵

۸۳. حزب اقتدار اسلامی ملی افغانستان

رئیس حزب: احمد شاه احمدزی، نخست وزیر دولت مجاهدین و عضو اتحاد اسلامی آقای سیاف.

سال ثبت در وزارت عدلیه: ۱۳۸۵

۸۴. تحریک وحدت اسلامی مردم مجاهد افغانستان

رئیس حزب: سعید الله سعید

سال ثبت در وازت عدلیه: ۱۳۸۵

۸۵. حزب توحید مردم افغانستان

رئیس حزب: زین الدین جاهد

۸۶. حزب مردمسالار ملی گرای افغانستان (افغان ملتِ ملی مترقی)

رئیس حزب: اجمل شمس

۸۷. حزب اعتماد ملی افغانستان

رئیس حزب: اسد الله کهزاد

۸۸. حزب خدمتگاران ملی افغانستان

رئیس حزب: ممتاز همت

۸۹. حزب جمهوری افغانستان

رئیس حزب: مهندس حبیب، شماری از مقام های بلندپایه دولت کنونی اعضای این حزب هستند

۹۰. حزب تحرک ملی افغانستان

رئیس حزب: راضیه نعیمی

۹۱. حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان

رئیس حزب: ثریا

۹۲. حزب نیاز ملی افغانستان.

رئیس حزب: فاطمه نظری، بیشتر اعضای این حزب زنان هستند.

۹۳. حزب انسجام ملی افغانستان

رئیس حزب: نجیب الله صادق مدبر، عضو سابق حرکت اسلامی، رئیس اداره امور، نهاد ریاست جمهوری

۹۴. حزب مردمسالاری ملی افغانستان

رئیس حزب: امان الله ثابت

۹۵. حزب عدالت و ترقی افغانستان

رئیس حزب: ذبیح الله

۹۶. حزب فتح اسلامی افغانستان

رئیس حزب: نصرت الله

۹۷. حزب حمایت از حقوق مردم افغانستان

رئیس حزب: سنگین محمد

۹۸. حزب صلح و امن ملت اسلامی افغانستان

رئیس حزب: رحیم جان

۹۹. حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان

رئیس حزب: محمد شاه

۱۰۰. حرکت انقلاب اسلامی ملی افغانستان

رئیس حزب: محمد موسی هوتک، عضو پیشین اتحاد اسلامی آقای سیاف، از مقامهای پیشین طالبان

۱۰۱. حزب نهضت مدنی افغانستان (نما)

رئیس: محمد اکرم گیزابی، مجری پیشین رادیو صدای آمریکا

۱۰۲. حزب آزادگان افغانستان

رئیس حزب: محمد رسول

۱۰۳. حزب حراست اسلامی افغانستان

رئیس حزب: ضامن علی

۱۰۴. حزب انقلابی خلق افغانستان

رئیس حزب: شیر گل اوستا

۱۰۵ حزب خدمت ملی افغانستان

رئیس حزب: شفیق الله دانش

برگرفته از سایت بی بی سی فارسی