پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی انجیل ولایت هرات یک سارق مسلح که قبلاً از جمله افراد بشیر قناعت بوده و اخیراً دست به سرقت نیز زده بود از قریه کارته  شهر هرات به همکاری مردم دستگیر کرده است. نورخان نیکزاد سخنگوی پولیس هرات می گوید: از نزد فرد بازداشت شده یک میل تفنگچه میکاروف و مقداری […]

پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی انجیل ولایت هرات یک سارق مسلح که قبلاً از جمله افراد بشیر قناعت بوده و اخیراً دست به سرقت نیز زده بود از قریه کارته  شهر هرات به همکاری مردم دستگیر کرده است.

نورخان نیکزاد سخنگوی پولیس هرات می گوید: از نزد فرد بازداشت شده یک میل تفنگچه میکاروف و مقداری اموال سرقتی نیز بدست آمده است.

بنا به اظهارات وی فرد بازداشت شده به جرمش مبنی بر همکاری با بشیر قناعت و سرقت دو عراده موتر سایکل اعتراف کرده است.

بشیر قناعت یکتن از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی گذره بود که سال گذشته در جریان یک عملیات نظامی پس از آنکه زخمی شد بازداشت و در حال حاضر در زندان پلچرخی کابل بسر می برد.

در یک خبر دیگر پرسونل حوزه پنجم امنیتی شهر هرات یک سارق را بازداشت کرد.

پولیس در هرات می گوید : شخص بازداشت شده که آدم خان نام دارد زمانی بازداشت شد که یک عراده موتر سایکل در ساحات حوزه پنجم امنیتی سرقت کرده بود.

به گفته سخنگوی پولیس فرد بازداشت شده به جرمش مبنی بر سرقت اعتراف کرده و در حال حاضر تحقیقات از وی جریان دارد.