مسوولین ریاست برق در ولایت هرات می گویند طی یک هفته گذشته قسمت های از سه پایه برق در منطقه بند بوغورچر در مسیر بندر تورغندی الی شهر هرات از سوی افراد ناشناس به سرقت برده شده است که باعث قطع برق امتدادی ۱۱۰ کیلو ولت ترکمنستان شد . حاجی شیر احمد غوریانی رئیس برق […]

مسوولین ریاست برق در ولایت هرات می گویند طی یک هفته گذشته قسمت های از سه پایه برق در منطقه بند بوغورچر در مسیر بندر تورغندی الی شهر هرات از سوی افراد ناشناس به سرقت برده شده است که باعث قطع برق امتدادی ۱۱۰ کیلو ولت ترکمنستان شد .
حاجی شیر احمد غوریانی رئیس برق هرات می گوید : از چهار روز بدین سو جریان ترمیم کاری پایه های تخریب شده از سوی کارمندان آن ریاست جریان دارد.
وی افزود :به دلیل قطع کیبل برق از چهار روز بدین سو از طرف روز بیش از ۶۰ درصد از باشنده گان هرات از انرژی برق بی بهره می باشند.
وی از مقامات امنیتی هرات خواست تا در جهت حفظ تاسیسات برقی در مسیر بندر تورغندی الی شهر هرات تلاش بیشتری به خرج هند.
قطع شدن برق در روز های سرد زمستانی در ولایت هرات نگرانی باشنده گان این ولایت را در پی داشت.
وی همچنان می گوید کیبل امتدادی برق ترکمنستان و ایران پس از این گنجایش برق هرات را نمی کند و دولت باید یک سب استیشن جدید برق را جهت توزیع انرژی برق آماد کند.
نذیر احمد یکتن از باشنده گان هرات می گوید از سه روز بدین سو برق آنها از ساعت شش صبح تا شش شام قطع می باشد که این باعث مشکلات زیادی برای آنها گردیده است.
وی از مقامات محلی هرات خواست تا در این زمینه اقدامات جدی و اساسی انجام دهند.
نوریه یکتن از معلمین مکتب لیسه جبلی شهر هرات می گوید : در صورتیکه شش سال قبل سیستم انتقال برق هرات با استندرد های بین المللی ساخته می شد هیچ گاه در جریان فصل زمستان با مشکل بی برقی شهروندان هرات مواجه نمی شدند.
بنا به اظهارات وی : مقامات محلی هرات پول بین المال را مصرف می کنند اما به فکر آینده آن نمی باشند. میترا حسینی