اطفال خیابانی در ولایت هرات از سوی ریاست کار و امور اجتماعی به همکاری نهاد های مدافع  جمع آور و یک تعداد آنها جهت آموزش به مکاتب فرستاده خواهند شد. این اقدام در حالی صورت می گیرد که اخیرا نهاد های مدافع از حقوق بشر از افزایش اطفال خیابانی معتاد به مواد مخدر اظهار نگرانی […]

اطفال خیابانی در ولایت هرات از سوی ریاست کار و امور اجتماعی به همکاری نهاد های مدافع  جمع آور و یک تعداد آنها جهت آموزش به مکاتب فرستاده خواهند شد.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که اخیرا نهاد های مدافع از حقوق بشر از افزایش اطفال خیابانی معتاد به مواد مخدر اظهار نگرانی کردند.

مسوولین ریاست کار و امور اجتماعی و نهاد های مدافع از حقوق اطفال در حالی صحبت از جمع آوری اطفال خیابانی می کنند که بر اساس آمار منتشر شده در حال حاضر حدود ده هزار طفل خیابانی در این ولایت بسر می برند

.بصیره محمدی رئیس کار و امور اجتماعی می گوید: قرار است این اطفال در مراکز نگهداری اطفال بی سرپرست نگهداری شوند.

او می گوید قراراست یک هئیت وضعیت اطفال کارگر را نیز بررسی کند.

بنا به اظهارات وی : پس از آنکه اطفال خیابانی جمع اوری شدند آنها تفکیک خواهند شد و به جاهای مشخص نگهداری می شوند.

مسوولین نهاد های مدافع از حقوق اطفال می گویند پس از خشک سالی های چند سال گذشته و بیجاه شدن مردم از مناطق آسیب دیده باعث افزایش اطفال خیابانی گردیده است.

مقام های امنیتی می گویند: افزایش اطفال خیابانی باعث رشد جرایم اطفال شده است.  بر اساس گزارش های موجود باند های قاچاقچی مواد مخدر از اطفال استفاده می کنند و یک تعداد این اطفال معتاد به مواد مخدر شده اند. اما ایا دولت موفق به جمع اوری و نگهداری اطفال خیابانی در هرات خواهد شد.