کمپنی  مخابراتی روشن دومین شرکت  پیشکش کننده  خدمات تیلفون های سیار در افغانستان می باشد که هم اکنون بیش از ۱۶۰ شهر بزرگ و کوچک را در این کشور  تحت پوشش خود قرار داده است .  مسوولین کمپنی مخابراتی روشن می گویند : در حال حاضر بیش از  ۸۰۰ نفر را بطور رسمی استخدام نموده […]

پارک تفریحی در هرات کمپنی  مخابراتی روشن دومین شرکت  پیشکش کننده  خدمات تیلفون های سیار در افغانستان می باشد که هم اکنون بیش از ۱۶۰ شهر بزرگ و کوچک را در این کشور  تحت پوشش خود قرار داده است .

 مسوولین کمپنی مخابراتی روشن می گویند : در حال حاضر بیش از  ۸۰۰ نفر را بطور رسمی استخدام نموده و برای صدها تن دیگر کارهای غیر رسمی را فراهم کرده اند.

 کمپنی مخابراتی روشن با سرمایه گذاری بسیار زیاد یکی از کمپنی های بزرگ مالیه دهی به دولت افغانستان محسوب می شود.

شرکت مخابراتی روشن از آوان فعالیت تاکنون رنامه مسوولیت اجتماعی همه جانبه و متحد را در نقاطی که فعالیت دارد راه اندازی نموده و به بازسازی و انکشاف اقتصاد اجتماعی افغانستان تلاش می کند.

در پهلوی دیگر فعالیت های که تاکنون روشن در افغانستان انجام داده است پارک تفریحی در هرات می توان به ایجاد یک مکتب در کابل که گنجایش بیش از ده هزار دانش آموز را دارد ، کمک به اطفال آشیانه در کابل و جمع آوری اطفال خیابانی و نگهداری آنها در بعضی مراکز یاد آوری کرد.  

از یک سال بدین سو یک پارک تفریحی را شرکت مخابراتی روشن در ولایت هرات در جنب پارک ترقی برای اطفال درست کرده است که مورد قبول مسوولین شهرداری این ولایت قرار گرفته است.

محمد رفیق مجددی شهردار هرات می گوید : در صورتیکه دیگر شرکت ها نیز به مانند شرکت مخابراتی روشن و افغانستان بیسیم که در جهت بازسازی کشور تلاش می کنند کاری انجام دهد به مرور زمان مشکلات مردم کاهش پارک تفریحی در هرات پیدا خواهد کرد.

وی ایجاد پارک تفریحی که از سوی شرکت روشن در شهر هرات ساخته شده ، برای اطفال از جمله نیازمندی ها عنوان کرد. شگوفه هرات