مسوولین ریاست زراعت در ولایت هرات می گویند در سال گذشته خورشیدی بیش از ۴ میلیون و سیصدو هفتاد هزار اصله نهال زینتی و مثمر از سوی اتحادیه قوریه داران این ولایت تربیه و به بازار جهت فروش عرضه گردید. بشیر احمد احمدی مدیر ترویج ریاست زراعت هرات می گوید : نهال های تربیت شده […]

مسوولین ریاست زراعت در ولایت هرات می گویند در سال گذشته خورشیدی بیش از ۴ میلیون و سیصدو هفتاد هزار اصله نهال زینتی و مثمر از سوی اتحادیه قوریه داران این ولایت تربیه و به بازار جهت فروش عرضه گردید.

بشیر احمد احمدی مدیر ترویج ریاست زراعت هرات می گوید : نهال های تربیت شده به جهت سرسبزی و توسعه فضای سبز در نقاط مختلف این ولایت غرس گردیده است.

وی افزود: هر ساله در ولایت هرات از سوی اتحادیه قوریه داران هزاران اصله نهال پس از تربیت غرس می گردد.

بنا به اظهارات وی : بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سال جدید خورشیدی بیش از شش میلیون نهال مثمر و زینتی در ولایت هرات تربیه خواهد شد.

در عین حال احمد یوسف نورستانی والی هرات  غرس بیش از چهار میلیون نهال در نقاط مختلف ولایت هرات را یک گام بزرگ در جهت گسترش فضایی سبز عنوان کرد و از باشنده گان این ولایت خواست تا در قسمت حفظ آنها تلاش بیشتری به خرج دهند. شگوفه هرات