بازداشت یک سارق از سوی پولیس هرات
بازداشت یک سارق از سوی پولیس هرات

پولیس هرات یک سارق وسایط نقلیه را بازداشت کرد. این فرد در حالی بازداشت شد که می‌خواست یک عراده موتورسایکل مربوط یکی از شهروندان را از درب ورودی شفاخانه حوزوی مربوط ناحیه اول شهر هرات بسرقت ببرد.

پولیس هرات یک سارق وسایط نقلیه را بازداشت کرد.
این فرد در حالی بازداشت شد که می‌خواست یک عراده موتورسایکل مربوط یکی از شهروندان را از درب ورودی شفاخانه حوزوی مربوط ناحیه اول شهر هرات بسرقت ببرد. از نزد این فرد یک عراده موتورسایکل بدست آمده و تحت نظارت قرار دارد.

آمریت مطبوعات و ارتباط عامه پولیس هرات طی یک خبرنامه‌یی نوشته است که این فرد باشنده اصلی ولسوالی انجیل شهر هرات می‌باشد.

الهه”محمدیار”