پشتبانی”شورای همکاری” از دسته انتخاباتی “ثبات و همگرایی”
پشتبانی”شورای همکاری” از دسته انتخاباتی “ثبات و همگرایی”

“شورای همکاری” در هرات که متشکل از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی است طی نشستی پشتبانی شان را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کردند. اعضای این شورا معتقدند افغانستان در شرایط بحرانی قرار دارد و اشتراک در انتخابات و گزینش عبدالله عبدالله به صفت رییس جمهور طی پنج سال آینده میتواند کشور را […]

“شورای همکاری” در هرات که متشکل از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی است طی نشستی پشتبانی شان را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کردند. اعضای این شورا معتقدند افغانستان در شرایط بحرانی قرار دارد و اشتراک در انتخابات و گزینش عبدالله عبدالله به صفت رییس جمهور طی پنج سال آینده میتواند کشور را از پرتگاه سقوط نجات دهد.

در همین حال شماری از استادان دانشگاه از عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی طی پنج سال گذشته انتقاد میکنند. سید مسعود حسینی استاد دانشگاه هرات می‌گوید:” در پنج سال حکومت وحدت ملی شگاف های قومی افزایش یافت”. لیلما نعمانی یکی دیگر از اساتید دانشگاه از تیم ثبات و همگرایی میخواهند تا در کنار ترمیم گسست های قومی، ساکنان هرات را در رهبری حکومت سهیم سازند.


این در حالیست که کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری طی روزهای اخیر همزمان با لغو مذاکرات صلح از سوی رییس جمهوری آمریکا در سرتاسر کشور پر رنگ تر شده است.

الهه”محمدیار”