تاکید اسماعیل خان بر توافق صلح طالبان با رهبران جهادی و حکومت ‏
تاکید اسماعیل خان بر توافق صلح طالبان با رهبران جهادی و حکومت ‏

محمد اسماعیل خان یکی از رهبران جهادی در غرب کشوراز طالبان خواست که با رهبران جهادی، سیاسیون و حکومت پای میز ‏مذاکره برای آوردن صلح دایمی بنشینند. وی در سخنرانی مراسم گرامیداشت از هژدهمین سالگرد قهرمان ملی کشور ‏تاکید کرد که صلحی که دولت آمریکا آن را در افغانستان بیاورد به سود افغانستان نیست. او باری دیگری رهبران حکومت ‏وحدت ملی را دست نشانده خواند و مدعی شد که ما در حال حاضر استقلال نداریم. در همین حال شماری از ساکنان هرات با ‏اجرای یک مانور در شهر هرات احمد شاه مسعود قهرمان ملی را نماد صلح و مقاومت خواندند.

محمد اسماعیل خان از رهبران جهادی هرات در سخنرانی مراسم هجدهمین سالیاد احمد شاه مسعود از جنگ‌جویان طالب خواست تا با حضور به پای میز مذاکره با حضور ‏رهبران جهادی، سران سیاسی و حکومت, برای صلح افغانی تلاش کنند. وی تاکید کرد:《در حال حاضر تصامیم جنگ و صلح در ‏افغانستان را دولت امریکا میگیرد و صلحی که در پشت درهای بسته صورت بگیرد و بانی آن خارجی ها باشند به سود افغانستان نخواهد بود.》 ‏

این رهبر جهادی باری دیگر رهبران حکومت وحدت ملی را دست نشان آمریکا خواند و تاکید نمود، جنگ افغانستان راه سیاسی ‏دارد نه نظامی‎.‎

‎ ‎در همین حال والی هرات سران طالبان که در ۹ دور مذاکرات در قطر حضور داشتند را نمایندگان پاکستان خواند و تاکید کرد که ‏صلح عجولانه به سود مردم افغانستان نیست‎.‎

از سوی هم شماری از باشندگان هرات با پرچم های سه رنگ دست داشته شان طی یک مانور در شهر هرات از هژدهمین ‏سالیاد شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود گردامیداشت نمودند. این باشندگان خواستار توقف جنگ و استقرار صلح باعزت در ‏کشور اند‎.‎

از هژدهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور در حالی در هرات گرامیداشت شد که این مراسم تحت شعاع ‏جنگ و صلح در قرار داشت‎.‎

الهه”محمدیار”