آمادگی ساکنان هرات برای برگزاری مراسم عاشورا در فضای امن
آمادگی ساکنان هرات برای برگزاری مراسم عاشورا در فضای امن

فرماندهی پولیس هرات از تدابیر شدید امنیتی و تامین امنیت مراسم عاشورا در این ولایت خبر ‏میدهد. از سویی دیگر باشندگان هرات با برافراشتن پرچم های سیاه در گوشه و کنار این شهر از آمادگی ‏ها به منظور برپایی مراسم عاشورای سخن میزنند، این باشندگان خواستار برقراری امنیت در مراسم ‏عاشورا هستند. با این حال شورای ولایتی هرات از شهروندان میخواهد تا در قسمت تامین امنیت مراسم ‏عاشورا با پولیس همکار باشند.


دو روزمانده به مراسم عاشورا، شهر هرات حال و هوای دیگری را به خود گرفته است. کمپ های ‏عزاداری در برخی از خیابان های این شهر پهن شده و شماری از ساکنان این ولایت لباس سیاه بر تن ‏نموده اند. ساکنان هرات از نیروهای امنیتی میخواهند تا از هیچ تلاشی برای تامین امنیت مراسم ‏عاشورا دریغ نکنند‎.‎

در همین حال فرماندهی پولیس هرات از آمادگی های نیروهای پولیس ملی و اردوی ملی به منظور ‏تامین امنیت مراسم عاشور اطمینان میدهد. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی فرماندهی پولیس هرات میگویند:《‏نیروهای امنیتی آماده اند تا امنیت مراسم عاشورا را تامین کنند و مردم در این زمینه می بایست با ‏پولیس همکار باشند‎.‎》

در همین حال توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات میگوید:《عاشورا یک مراسم ملی در سطح افغانستان است، و ‏شهروندان کشور به ویژه هرات همه ساله در قسمت برگزاری این مراسم با یکدیگر همکاری میکنند.》‏شواری ولایتی از مسوولان نهاد های امنیتی و استخباراتی میخواهد تا همانند سال قبل امنیت این مراسم ‏را تامین کند‎.‎

با این همه ساکنان هرات همزمان با یاد بود از دهه محرم خواستار ختم جنگ و برقراری صلح در ‏سرتاسر افغانستان اند‎.‎

الهه “محمدیار”