تصرف بخش های از ولسوالی اناردره فراه از سوی طالبان
تصرف بخش های از ولسوالی اناردره فراه از سوی طالبان

ساختمان ولسوالی و قوماندانی امنیه ولسوالی انار دره ولایت فراه به دست طالبان افتاد. محب الله محب سخنگوی پولیس فراه می‌گوید:《 پس از چندین ساعت درگیری و عقب نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی این دو ساختمان توسط طالبان تصرف شده است.》

ساختمان ولسوالی و قوماندانی امنیه ولسوالی انار دره ولایت فراه به دست طالبان افتاد. محب الله محب سخنگوی پولیس فراه می‌گوید:《 پس از چندین ساعت درگیری و عقب نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی این دو ساختمان توسط طالبان تصرف شده است.》

وی همچنان افزود :《نیروهای امنیتی و مسوولان این ولسوالی به کندک اردوی ملی در این ولسوالی قرار دارند. و قرار است به زودی این تاسیسات از مخالفین مسلح دولت پس گرفته شود.》 در این رویداد به طالبان مسلح و همچنان نیرو‌های امنیتی آسیب رسیده است اما تعداد دقیق آن هنوز معلوم نیست. قرار است تا شام امروز یک واحد نظامی برای دوباره پس گیری این مناطق به ولسوالی انار دره فراه اعزام شوند.

الهه “محمدیار”