بازداشت دو سارق مسلح توسط پولیس هرات
بازداشت دو سارق مسلح توسط پولیس هرات

پولیس هرات دو سارق مسلح را بازداشت کرد. این افراد زمانیکه میخواستند ذریعه تهدید سلاح تفنکچه، مبایل یکتن از شهروندان را به سرقت ببرند، از سوی پرسونل حوزه چهارم امنیتی به همکاری باشنده گان محل از مربوطات ناحیه ششم شهر هرات بازداشت گردیدند.


پولیس هرات دو سارق مسلح را بازداشت کرد. این افراد زمانیکه میخواستند ذریعه تهدید سلاح تفنکچه، مبایل یکتن از شهروندان را به سرقت ببرند، از سوی پرسونل حوزه چهارم امنیتی به همکاری باشنده گان محل از مربوطات ناحیه ششم شهر هرات بازداشت گردیدند.

پولیس هرات می گوید این افراد مربوط به ناحیه ششم ولایت هرات میباشند.
از نزد این افراد، یک میل سلاح تفنکچه کمری “بریتا”، چهار سیت مبایل و یک عراده موترسایکل بدست پولیس افتاده است.
مظنونین جهت تحقیقات بیشتر تحت نظارت جدی پولیس قرار گرفتند.

الهه”محمدیار”