عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در هشت ولسوالی هرات
عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در هشت ولسوالی هرات

درهشت ولسوالی هرات انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حضور طالبان برگزار نخواهد شد.مسئولان ‏دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت می‌گویند:《به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی، امکان ‏برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ولسوالی‌های فرسی، چشت، اوبه و ولسوالی‌های پنج‌گانه شیندند ‏اندک است.》 همزمان با این 935 صندوق مواد حساس به شمول برگه های رای دهی و دستگاه های ‏بایمتریک به دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات منتقل شده است . و قرار است ۱۱ هزار کارمند در روز های آینده جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استخدام شوند.

درهشت ولسوالی هرات انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حضور طالبان برگزار نخواهد شد.مسئولان ‏دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت می‌گویند:《به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی، امکان ‏برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ولسوالی‌های فرسی، چشت، اوبه و ولسوالی‌های پنج‌گانه شیندند ‏اندک است.》 همزمان با این ۹۳۵ صندوق مواد حساس به شمول برگه های رای دهی و دستگاه های ‏بایمتریک به دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات منتقل شده است . و قرار است ۱۱ هزار کارمند در روز های آینده جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استخدام شوند.

احمد داوود صدیق زاد رییس ‏این کمیسیون میگوید:《تا هنوز برگزاری انتخابات به این ولسوالی ها قطعی نشده ‏است‎.‎》
مسوولان دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات در هرات تاکید دارند این کمیسیون آماده است تا انتخابات ‏ریاست‌جمهوری را در ۳۰۰ مرکز و یک‌هزار و ۷۳۸ محل رأی‌دهی در این ولایت برگزار کند. به ‏گفته این مسوولان ۱۱ هزار کارمند انتخاباتی طی روزهای آینده نیز استخدام خواهند شد‎.‎


قرار است مواد حساس انتخاباتی سر از تاریخ ۲۵ سنبله از راه زمین و هوا به ولسوالی‌ها و مراکز ‏شهری فرستاده شود. و این روند تا پنجم میزان (یک روز پیش از برگزاری انتخابات) ادامه خواهد ‏داشت. اما نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات از افزایش ناامنی ها در ولسوالی این ولایت سخت ‏نگران اند‎.

هرچند رییس جمهور کشور به برگزاری انتخابات در زمان معین آن تاکید دارد اما قرار گرفتن دو ‏پروسه مذاکرات صلح و انتخابات در یک خط موازی برخی ها را نسبت به برگزاری انتخابات ‏سراسیمه ساخته است‎.‎

الهه”محمدیار”