به تعویق افتادن انتخابات هئیت مدیره اتاق های تجارت و صنایع هرات
به تعویق افتادن انتخابات هئیت مدیره اتاق های تجارت و صنایع هرات

انتخابات هئیت مدیره اتاقع تجارت و صنایع هرات به دلیل تقلب در ساخت جواز تجارت از سوی برخی ‏افراد به تعویق افتاد. قرار بود حدود نه هزار تن که جواز تجارت در هرات گرفته بودند برای انتخاب ‌‏19 عضو هئیت مدیره این اتاق رای بدهند. شماری از تاجران در هرات می‌گویند برخی افراد برای ‏بیجاشده گان داخلی در هرات جواز تجارت درست کرده بودند و این افراد قصد رای دادن را داشتند. از ‏سوی هم رئیس اتاق تجارت می‌گوید به زودی پس از بررسی این مسله, انتخابات مجددا برگزار خواهد ‏شد.

انتخابات هئیت مدیره اتاقع تجارت و صنایع هرات به دلیل تقلب در ساخت جواز تجارت از سوی برخی ‏افراد به تعویق افتاد. قرار بود حدود نه هزار تن که جواز تجارت در هرات گرفته بودند برای انتخاب ‌‏۱۹ عضو هئیت مدیره این اتاق رای بدهند. شماری از تاجران در هرات می‌گویند برخی افراد برای ‏بیجاشده گان داخلی در هرات جواز تجارت درست کرده بودند و این افراد قصد رای دادن را داشتند. از ‏سوی هم رئیس اتاق تجارت می‌گوید به زودی پس از بررسی این مسله, انتخابات مجددا برگزار خواهد ‏شد.

سرانجام پس از حدود شش سال قرار بود انتخابات هئیت مدیره اتاق تجارت هرات برگزار ‏شود. مسوولین برگزار کننده می‌گویند حدود نه هزار تن که جواز تجارت در هرات دارند و اجد شرایط ‏رای دهی هستند. انتخابات از حوالی ساعت هفت صبح با همکاری کمیسیون مستقل انتخابات راه اندازی شد. حاجی غلام نبی اکبر می‌گوید:《 ساعتی از انتخابات نگذشت که شماری از تاجران در هرات از بودن جواز‌‌ های ‏قلابی توسط برخی افراد شکایت کردند و این مسله منجر به لغو انتخابات گردید.》
از دو هفته بدین سو کمپاین میان ۳۳ تن از تاجران که خود را برای هئیت مدیره اتاق تجارت نامزد ‏کردند آغاز شده بود. حاجی سعد خطبی رئیس اتاق تجارت هرات تائید می کند که به دلیل برخی ‏مشکلات از جمله جواز های مشکوک انتخابات هئیت مدیره اتاق تجارت لغو شده است. ‏ ‏
قرار است از میان ۳۳ تن از تاجران در هرات که خود را نامزد هئیت مدیره کرده اند ۱۹ تن آنها ‏انتخاب شوند. پس از حدود شش سال این انتخابات در هرات برگزار می شود. شماری از تاجران در ‏هرات تاکید دارند که هئیت مدیره اتاق تجارت حکم پارلمان اقتصادی هرات را دارند ونقش آنها در ‏مسایل اقتصادی و تجارتی زیاد است. قرار است یک هئیت مشکلات پیش امده در انتخابات هئیت مدیره ‏را بررسی کند. ‏

الهه “محمدیار”