توقف شبکه های مخابراتی از سوی طالبان در بادغیس
توقف شبکه های مخابراتی از سوی طالبان در بادغیس

فعالیت شبانه تمام شبکه های مخابراتی در ولایت بادغیس از سوی گروه طالبان تا زمان نامعلوم متوقف ‏شد. فعالین مدنی در این ولایت میگویند:《توقف فعالیت شبکه های مخابراتی در این ولایت باعث بروز ‏مشکلات برای مردم خواهد شد.》 این افراد تاکید می کنند که سهل انگاری مقام های امنیتی باعث ‏گسترش فعالیت گروه طالبان شده است. از سوی دیگر مقام های محلی میگویند:《چالش قطع شبکه های ‏مخابراتی یک معظل تمام شمول در افغانستان است و تنها در بادغیس نیست.》

فعالیت شبانه تمام شبکه های مخابراتی در ولایت بادغیس از سوی گروه طالبان تا زمان نامعلوم متوقف ‏شد. فعالین مدنی در این ولایت میگویند:《توقف فعالیت شبکه های مخابراتی در این ولایت باعث بروز ‏مشکلات برای مردم خواهد شد.》 این افراد تاکید می کنند که سهل انگاری مقام های امنیتی باعث ‏گسترش فعالیت گروه طالبان شده است. از سوی دیگر مقام های محلی میگویند:《چالش قطع شبکه های ‏مخابراتی یک معظل تمام شمول در افغانستان است و تنها در بادغیس نیست.》


در پی تهدید طالبان، فعالیت شبانه چهار شبکه خصوصی مخابراتی در ولایت بادغیس متوقف شد.عزیزالله صابری سرپرست اداره مخابرات بادغیس می گوید:《طالبان از بخش امنیتی این شبکه ها خواسته که تنها ‌‏۱۲ ساعت از طرف روز فعالیت داشته باشند.》 وی همچنان تاکید می کند ‏که تنها یک شبکه دولتی در این ولایت فعالیت می کند.
جنید الله اشکانی فعال مدنی بادغیس می گوید:《قطع فعالیت مخابراتی ضعف و سهل انگاری مسوولان امنیتی ‏و گسترش ساحه فعالیت طالبان مسلح در این ولایت می باشد.》این افراد در یک نشست خبری ‏تاکید کردند که قطع فعالیت مخابراتی چالش های زیادی را برای مردم به بار خواهد آورد. فیض محمد میرزا زاده معاون والی بادغیس قطع فعالیت شبانه‌یی شبکه های مخابراتی خصوصی را تایید می کند و می گوید که ‏از حکومت مرکزی درخواست نموده اند تا با این چالش رسیده گی جدی صورت گیرد.‏
چند ماه قبل نیز نشرات شبکه های مخابراتی به طور بیست چهار ساعته برای چند روز در بادغیس پس ‏از تهدید طالبان مسلح مسدود شده بود. یک مسوول محلی در بادغیس می‌گوید زمانیکه نیروهای دولتی ‏مواضع طالبان را هدف قرار میدهند این گروه با قطع فعالیت شبکه های مخابراتی و قطع برق امتدادی ‏به بادغیس اقدام می کنند. ‏

الهه”محمدیار”