بی توجهی دولت به کودکان کم توان ذهنی
بی توجهی دولت به کودکان کم توان ذهنی

دولت توجهی به بیماران عقب مانده ذهنی در افغانستان ندارد. فعالان حقوق افراد دارای معلولیت تاکید میکنند که به دلیل  مشکلات زیاد اجتماعی میزان افراد دارای معلولیت در حال افزایش است. در همین حال اناهیتا دانشگر مسوول کانون مهر می گوید اگر بی توجهی صورت گیرد ما شاهد افزایش این بیماران خواهیم بود.

دولت توجهی به بیماران عقب مانده ذهنی در افغانستان ندارد. فعالان حقوق افراد دارای معلولیت تاکید میکنند که به دلیل  مشکلات زیاد اجتماعی میزان افراد دارای معلولیت در حال افزایش است. در همین حال اناهیتا دانشگر مسوول کانون مهر می گوید اگر بی توجهی صورت گیرد ما شاهد افزایش این بیماران خواهیم بود. این فعالان حقوق معلولین میگویند تنها در  هرات یک محل نگهداری برای افراد دارای معلولیت ذهنی وجود دارد. فامیل های این افراد از دولت می خواهند تا یک مرکز ویژه در این زمینه ایجاد شود.
بیماری اوتسیم (عقب ماندگی ذهنی) یک اختلال  مادری زادی از نگاه علم طب است که کودک به شکل ناقص تولد میشود  اما ‏پزشکان تاکید دارند برای رشد ذهن این بیماران باید به آنان توجه شود

الهه محمدیار