احداث چهارده کیلو متر سرک جدید در حاشیه بند پاشدان هرات ‏
احداث چهارده کیلو متر سرک جدید در حاشیه بند پاشدان هرات ‏

با تکمیل کار ساختمانی بند پاشدان وآبگیری این پروژه مهم، قسمتی از شاهراه هرات کرخ درکاسه بند ‏قرارخواهد گرفت‎.‎وزارت ترانسپورت کشور درنظر دارد تا چهارده کیلومترجاده جدید را در حاشیه بند ‏پاشدان احداث نماید‎.‎انجینر یما یاری وزیر ترانسپورت وعبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات که امروز ‏ازجریان احداث بند پاشدان بازدید نموده اند، با بررسی برخی مشکلات این پروژه بخاطر تسریع روند ‏کار وهمچنان احداث جاده جدید قول همکاری دادند‎.‎کار ساختمانی بند پاشدان منحیث یکی از زیربنایی ‏ترین پروژه های ولایت هرات، حدود چهل درصد به پیش رفته است‎.‎

با تکمیل کار ساختمانی بند پاشدان وآبگیری این پروژه مهم، قسمتی از شاهراه هرات کرخ درکاسه بند قرارخواهد گرفت.وزارت ترانسپورت کشور درنظر دارد تا چهارده کیلومترجاده جدید را در حاشیه بند پاشدان احداث نماید.انجینر یما یاری وزیر ترانسپورت وعبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات که امروز ازجریان احداث بند پاشدان بازدید نموده اند، با بررسی برخی مشکلات این پروژه بخاطر تسریع روند کار وهمچنان احداث جاده جدید قول همکاری دادند.کار ساختمانی بند پاشدان منحیث یکی از زیربنایی ترین پروژه های ولایت هرات،  حدود چهل درصد به پیش رفته است.