زخمی شدن هشت تن در یک انفجار در مرکز شهر هرات ‏
زخمی شدن هشت تن در یک انفجار در مرکز شهر هرات ‏

در یک انفجار در مرکز شهر هرات هشت تن به شمول دو زن و دو کودک زخمی شدند. ‏ جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس ‏هرات هشدار میدهد که ممکن پس از این میزان چنین حوادثی افزایش یابد و باید مردم با ‏پولیس برای ‏جلوگیری آن همکاری کنند.‏ ‏ مسوولین در بیمارستان هرات میگویند وضعیت زخمی شدگان قناعت بخش ‏است.‏ حوالی ظهر روز چهار شنبه این منطقه مزدحم شهر هرات شاهد یک انفجار قوی بود. در این رویداد ‏یک موتر مسافربری و یک ‏موتر کرولا بیشترین آسیب را دیدند. ‏

در یک انفجار در مرکز شهر هرات هشت تن به شمول دو زن و دو کودک زخمی شدند.

جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس ‏هرات هشدار میدهد که ممکن پس از این میزان چنین حوادثی افزایش یابد و باید مردم با پولیس برای ‏جلوگیری آن همکاری کنند.

 مسوولین در بیمارستان هرات میگویند وضعیت زخمی شدگان قناعت بخش ‏است.

حوالی ظهر روز چهار شنبه این منطقه مزدحم شهر هرات شاهد یک انفجار قوی بود. در این رویداد ‏یک موتر مسافربری و یک موتر کرولا بیشترین آسیب را دیدند.

شاهدان عینی میگویند شدت انفجار ‏زیاد بود. این افراد از افزایش نا امنی ها در هرات اعتراض دارند. ‏

عبدالحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید مخالفین مسلح دولت یک حلقه ماین چسبکی را به یک ‏عراده موتر کرولا جای سازی کرده بودند. او میگوید فرمانده پولیس هرات دستور داده است تا این مسله ‏به صورت جدی پیگیری شود. ‏

از سوی هم داکتر محمد عارف جلالی سرپرست بیمارستان هرات میگوید  هشت زخمی از این رویداد به بخش عاجل انتقال داده شده است. ‏

به گفته وی در میان زخمی های این رویداد دو زن و دو کودک نیز شامل هستند. ‏

از سوی دیگر فرمانده ای پولیس هرات با نشر یک اعلامیه خبری از مردم خواسته است تا برای ‏جلوگیری این چنین رویداد ها با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

 دراین اعلامیه همچنان از افزایش ‏احتمالی چنین رویداد های نیز گفته شده است. فرمانده پولیس از مردم خواسته است تا موارد مشکوک را ‏به پولیس گزارش دهند.

 در کمتر از چهل هشت ساعت این دومین انفجاری است که در شهر هرات رخ ‏میدهد.  ‏

الهه محمدیار