تاکید والی هرات به افزایش تبادلات تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان
تاکید والی هرات به افزایش تبادلات تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات بعداز ظهر امروز دریک نشست خبری، دست آوردهای سفر اخیرش به کشور ترکمنستان را به خبرنگاران تشریح نمود. در سفرچهارروزه هیات بیست نفری مقامات محلی هرات به کشور ترکمنستان درکنار امضای تفاهم نامه همکاری بین ولایات هرات وماری، تفاهم شده است تا نمایشگاه سنگ مرمر هرات درعشق آباد برگذار شود وسه کارخانه با سرمایه گذاری مشترک تجار هرات وترکمنستان درشهر مرزی سعد آباد احداث گردد.

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات بعداز ظهر امروز دریک نشست خبری، دست آوردهای سفر اخیرش به کشور ترکمنستان را به خبرنگاران تشریح نمود.
در سفرچهارروزه هیات بیست نفری مقامات محلی هرات به کشور ترکمنستان درکنار امضای تفاهم نامه همکاری بین ولایات هرات وماری، تفاهم شده است تا نمایشگاه سنگ مرمر هرات درعشق آباد برگذار شود وسه کارخانه با سرمایه گذاری مشترک تجار هرات وترکمنستان درشهر مرزی سعد آباد احداث گردد.
درین نشست خبری که بعد ازظهر امروز با حضور شاروال هرات، روسای اتاق صنایع، خارجه ومعادن برگذار شد، والی هرات از دعوت ترکمنستان قدردانی نمود و تاکید نمود که این سفر درانکشاف مسایل اقتصادی وتجارتی مهم بود.
بگفته والی هرات، درین سفر صنعت کاران ترکمنستان دعوت شدند تا در هرات سرمایه گذاری نمایند.
والی هرات با اشاره به اهمیت افزایش سطح روابط تجاری بین دوکشور افزود:” درین سفر توافق شد تا بیلانس صادرات و واردات بین ترکمنستان و افغانستان ازطریق فروش سنگ مرمر افغانستان به ترکمنستان رعایت شود.
درحال حاضر سی و دو کارخانه پروسس سنگ مرمر درهرات فعالیت دارند که تولیدات آن به استندردهای بین المللی صورت میگیرد.
گفته میشود کشور ترکمنستان بزرگترین بازار فروش سنگ مرمر افغانستان خواهد بود.
درحال حاضر کشورهای هند، ایتالیا وچین نیز علاقه مندی خودرا به خریداری سنگ مرمر افغانستان اعلام کردند.
والی هرات درین نشست خبری از تلاش های سفیر افغانستان در عشق آباد وکنسول کشورمان درشهرماری نیز قدردانی نمود.
بگفته والی هرات استراتیژی اداره محلی هرات این است تا روابط وهمکاری ها با کشورهای همسایه افزایش پیدا کند تا بیلانس بین صادرات وواردات ازکشورهای همسایه مراعات شود.