تیرباران  یک خانم در بادغیس توسط طالبان
تیرباران  یک خانم در بادغیس توسط طالبان

مقام های محلی در ولایت بادغیس می گویند، طالبان در منطقه لامان این ولایت یک خانم را تیر باران کردند .عبدالغفور ملک زی والی بادغیس ضمن تایید این خبر می گوید جزییات این رویداد هنوز در دست نیست.


مقام های محلی در ولایت بادغیس می گویند، طالبان در منطقه لامان این ولایت یک خانم را تیر باران کردند .عبدالغفور ملک زی والی بادغیس ضمن تایید این خبر می گوید جزییات این رویداد هنوز در دست نیست. یک منبع دیگر که نخواست   نامش فاش شود گفته است که طالبان مسلح در یک محکمه صحرائی این خانم را به دلیل حضور شوهرش در ارتش ملی محکمه نموده و حکم تیرباران وی را صادر کرده اند. ولایت بادغیس در غرب افغانستان جز ولایت های ناامن کشور است که طالبان در بیشتر ولسوالی های ان فعالیت دارند