هشدار ریاست صحت عامه به شیوع بیمار تب خون دهنده در هرات
هشدار ریاست صحت عامه به شیوع بیمار تب خون دهنده در هرات

از شما خواهشمندیم برای جلوگیری از مرگ و ابتلای مردم به مرض کشنده تب خونریزی دهنده کریمه ‏کنگو به هر وسیله ممکن این پیام را نشر کنند پیامهای صحی وقایوی برای جلوگیری از مصاب شدن به مرض تب خوندهنده در ایام عید قربان‎:‎ ‎1. ‎حیوان قربانی را فقط مشاهده کنید که با کنه آلوده نباشد‎.‎ ‎2.‎شخص ذبح کننده از دستکش. ماسک. عینک وموزه ویک پیشبند استفاده نماید

از شما خواهشمندیم برای جلوگیری از مرگ و ابتلای مردم به مرض کشنده تب خونریزی دهنده کریمه کنگو به هر وسیله ممکن این پیام را نشر کنند

پیامهای صحی وقایوی برای جلوگیری از مصاب شدن به مرض تب خوندهنده در ایام عید قربان:

۱٫ حیوان قربانی را فقط مشاهده کنید که با کنه آلوده نباشد.

۲٫شخص ذبح کننده از دستکش. ماسک. عینک وموزه ویک پیشبند استفاده نماید

۳٫از اشتراک افراد زیاد در ذبح  حیوانات جلوگیری شود.

۴٫کارد مورد استفاده را هرگز با دهان و لبها محکم نگیرید.

۵٫ گوسفند ذبح شده برای نیم ساعت  رها کرده به حال خودش بگذارید و بعدا پوست نموده و پارچه پارچه کنید.

۶٫ پوست حیوان بسرعت داخل خریطه پلاستیکی کرده وسرآن بسته شود. تا اگر کنه داشته باشد به سمت محل زیست شما روان نشود.

۷٫ محل ذبح حیوان با وایتکس شتشو گردد.

۸٫ توزیع گوشت داخل خریطه صورت گیرد.

۹٫ برای جداسازی پوست حیوان از پمپ دستی هوا استفاده گردد. و با دهن پف نشود

۱۰٫درصورت آلوده شدن دست با خون هرگزدست خود را به چشم ،بینی ودهانتان نزنید

۱۱٫ درصورت تماس با خون وگوشت وپوست حیوان هرچه عاجل تر دستها خود را با آب وصابون بشوید.

۱۲٫ اگرچند روز بعد از تماس با خون وگوشت حیوان برایتان سردردی ،تب پیدا شد هر چه عاجل تر  قبل از بروز سایر علائم  به نزدیکترین کلینیک ویا شفاخانه مراجعه نماید .

امید که با مراعات نمودن نکات فوق بتوانیم واقعات مصاب به مرض خطر ناک تب خوندهنده را کاهش دهیم.

ریاست صحت عامه هرات