معاون والی نام نهاد طالبان برای ولایت پنجشیر کشته شد
معاون والی نام نهاد طالبان برای ولایت پنجشیر کشته شد

وزارت داخله کشور، در یک خبرنامه گفته‌است که عبدالاحد مشهور به ذوالفقار، معاون والی نام نهاد طالبان برای ولایت پنجشیر با پنج تن از هم‌دستانش در ولایت کاپیسا کشته شدند.

وزارت داخله کشور، در یک خبرنامه گفته‌است که عبدالاحد مشهور به ذوالفقار، معاون والی نام نهاد طالبان برای ولایت پنجشیر با پنج تن از هم‌دستانش در ولایت کاپیسا کشته شدند.

در این خبرنامه افزده است این عملیات که در روستای آهنگران ولسوالی نجراب راه اندازی شده بود.

بربیناد این خبرنامه، ذوالفقار، مسؤول کمیتۀ نظامی طالبان در ولایت پنجشیر نیز بود.

وزارت داخله گفته‌است که ذوالفقار، از جمله هراس‌افگنانی بود که در فعالیت‌های تخریبی و هراس‌افگنی و ناامنی‌ها در ولایت کاپیسا و ولایت‌های همجوار آن نقش اساسی داشت.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند