کشته شدن والی نام نهاد طالبان در فراه ‏
کشته شدن والی نام نهاد طالبان در فراه ‏

محب الله محب سخنگوی پولیس فراه میگوید این ‏فرمانده برجسته گروه طالبان در اثر عملیات هوایی ‏درقریه ننگ آباد ولسوالی خاک سفید، با مولوی سعید ‏مسول زون حلقوی طالبان , حاجی صداقت مسول مالی ‏و لوژستیکی طالبان ، مولوی فاضل قوماندان برجسته ‏طالبان و دو تن از اتباع کشور پاکستان کشته شدند. ‏

مقام های محلی در ولایت فراه از کشته شدن ملا عبدالرحمن مشهور به ملا مشر ، والی نام نهاد طالبان در این ولایت خبر میدهند.

محب الله محب سخنگوی پولیس فراه میگوید این فرمانده برجسته گروه طالبان در اثر عملیات هوایی درقریه ننگ آباد ولسوالی خاک سفید، با مولوی سعید مسول زون حلقوی طالبان , حاجی صداقت مسول مالی و لوژستیکی طالبان ، مولوی فاضل قوماندان برجسته طالبان و دو تن از اتباع کشور پاکستان کشته شدند.

آنگونکه سخنگوی پولیس فراه میگوید این افراد سوار بر یک موتر سواری بودند که از طریق هوا آماج قرار گرفتند.

تاکنون گروه طالبان در این مورد اظهار نظری نکرده اند.

سحر موسوی