جلوگیری از فروش یک کودک سه ماهه در هرات ‏
جلوگیری از فروش یک کودک سه ماهه در هرات ‏

‏ یک زن و شوهر در هرات یک طفل سه ماهه را به مبلغ شش هزار افغانی به یک خانم به فروش ‏رساندند. پولیس در هرات میگوید این زن و شوهر کودک سه ماهه همسایه خود را که برای نگهداری ‏چند ساعته در نزدشان قرار داده شده بود به بهانه اینکه طفل مربوط آنها است و مشکل اقتصادی ‏دارند،به یک خانم دیگر به فروش رساندند. در اعلامیه پولیس آمده است که این رویداد در ناحیه ‏چهاردهم شهر هرات اتفاق افتاده بود و پولیس توانست عاملین این قضیه را بازداشت و کودک سه ماهه ‏را به خانواده اش تسلیم کند. ‏

 یک زن و شوهر در هرات یک طفل سه ماهه را  به مبلغ شش هزار افغانی به یک خانم به فروش رساندند. پولیس در هرات میگوید این زن و شوهر کودک سه ماهه همسایه خود را که برای نگهداری چند ساعته در نزدشان قرار داده شده بود به بهانه اینکه طفل مربوط آنها است و مشکل اقتصادی دارند،به یک خانم دیگر به فروش رساندند. در اعلامیه پولیس آمده است که این رویداد در ناحیه چهاردهم شهر هرات اتفاق افتاده بود و پولیس توانست عاملین این قضیه را بازداشت و کودک سه ماهه را به خانواده اش تسلیم کند.