کشته شدن سه زن و یک کودک در هرات
کشته شدن سه زن و یک کودک در هرات

در جریان درگیری دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی شیندند هرات سه زن و یک کودک جان باختند ‏و سه تن دیگر از جمله دو خانم زخمی شدند. تور محمد ظریفی یک تن از بزرگان قومی در این ولسوالی ‏میگوید زنان و کودکان در این رویداد در نتیجه پرتاب راکت از سوی طالبان مسلح کشته شدند.. از ‏سوی هم ابراهیم محمدی مسوول هرات آمبولانس میگوید چهار زخمی از جمله دو خانم به بیمارستان ‏هرات انتقال داده شده است. منابع امنیتی درگیری میان افراد ملا رسول و ملا هئیبت الله از فرماندهان ‏طالبان در منطقه نصرآباد شیندند را تائید می کنند اما میگویند هنوز امار درستی از تعداد کشته و زخمی ‏شدگان افراد ملکی در دست ندارند. ‏

در جریان درگیری دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی شیندند هرات سه زن و یک کودک جان باختند و سه تن دیگر از جمله دو خانم زخمی شدند. تور محمد ظریفی یک تن از بزرگان قومی در این ولسوالی میگوید زنان و کودکان در این رویداد در نتیجه پرتاب راکت از سوی طالبان مسلح کشته شدند.. از سوی هم ابراهیم محمدی مسوول هرات آمبولانس میگوید چهار زخمی از جمله دو خانم به بیمارستان هرات انتقال داده شده است. منابع امنیتی درگیری میان افراد ملا رسول و ملا هئیبت الله از فرماندهان طالبان در منطقه نصرآباد شیندند را تائید می کنند اما میگویند هنوز امار درستی از تعداد کشته و زخمی شدگان افراد ملکی در دست ندارند.