نگرانی فعالان مدنی از وضعیت بد مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان
نگرانی فعالان مدنی از وضعیت بد مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان

شماری از جوانان و فعالان مدنی هرات برای بررسی وضعیت مهاجران افغانستان در کشورهای گوناگون در یک نشست گردآمده‌اند. اشتراک کنندگان این نشست باور دارند،مهاجران در کشورهای ایران و پاکستان در وضعیت بسیار اسفناکی قرار دارند. با این حال آگاهان امور سیاسی نیز باور دارند،کشورهای همسایه همواره از حضور مهاجران افغانستانی سو استفاده کرده از […]

شماری از جوانان و فعالان مدنی هرات برای بررسی وضعیت مهاجران افغانستان در کشورهای گوناگون در یک نشست گردآمده‌اند. اشتراک کنندگان این نشست باور دارند،مهاجران در کشورهای ایران و پاکستان در وضعیت بسیار اسفناکی قرار دارند.

با این حال آگاهان امور سیاسی نیز باور دارند،کشورهای همسایه همواره از حضور مهاجران افغانستانی سو استفاده کرده از آنها همچون اهرم فشار بر حکومت افغانستان استفاده می‌کنند.

در این میان برخی اعضای شورای ولایتی هرات باور دارند،حکومت افغانستان و نمایندگی‌های سیاسی آن در کشورهای همسایه نتوانسته از حقوق شهروندان کشور حمایت کنند و کم کاری و بی پروایی حکومت سبب شده،حقوق مهاجران در کشورهای همسایه زیر پا شود.

با این همه برخی فعالان مدنی هرات از افزایش حضور بیجا شدگان داخلی در هرات ابراز نگرانی کرده و این مسئله را در دراز مدت یک تهدید جدی برای این شهر می‌پندارند.

فعالان مدنی هرات در حالی نگران وضعیت نا بسامان مهاجران در کشورهای همسایه هستند که جنگ‌های داخلی در کشور سبب شد،هزاران تن از باشندگان کشور مجبور به ترک افغانستان شوند.