اعتراض فرهنگیان حوزه غرب کشور به بی توجهی دولت به منارجام غور
اعتراض فرهنگیان حوزه غرب کشور به بی توجهی دولت به منارجام غور

حامیان میراث‌های فرهنگی و فعالین مدنی هرات در یک تجمع اعتراضی خواستار اقدامات عملی دولت مرکزی در قسمت مرمت و محافظت از منارجام غور شدند. منار خشتی جام یکی از میراث‌های فرهنگی افغانستان و جهان است که در روزهای پسین در محاصره سیلاب‌های خشمگین قرار گرفته و خطر واژگونی آن را هر لحظه تهدید می‌کند، […]

حامیان میراث‌های فرهنگی و فعالین مدنی هرات در یک تجمع اعتراضی خواستار اقدامات عملی دولت مرکزی در قسمت مرمت و محافظت از منارجام غور شدند.

منار خشتی جام یکی از میراث‌های فرهنگی افغانستان و جهان است که در روزهای پسین در محاصره سیلاب‌های خشمگین قرار گرفته و خطر واژگونی آن را هر لحظه تهدید می‌کند، اکنون در هرات جمعی از فرهنگیان و فعالین مدنی در این تجمع اعتراضی از دولت مرکزی خواستار اقدامات عملی در قسمت محکم کاری و مرمت منار جام شدند. عبدالقیوم وزیری رییس انجمن حامیان میراث های فرهنگی حوزه غرب  می‌گوید اگر دولت عملا برای مرمت این بنای تاریخی آستین بالا نزد، در آینده نه چندان دور این سازه تاریخی واژگون خواهد شد.

در سوی دیگر، فعالین مدنی هرات حکومت مرکزی را متهم به بی پروایی در قسمت مراقبت از میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی می‌کنند. به گفته این فعالین دولت مردان درگیر زد و بندهای سیاسی شان هستند. این فعالین از دولت خواهان توجه جدی به وضعیت منارجام شدند.

هرچند وزیر اقتصاد کشور در صفحه فیسبوک‌اش نگاشته است که بزودی برای مرمت منارجام اقدام عملی خواهد شد اما آنگونه که فرهنگیان می‌گویند: تا کنون هیچ اقدامی به منظور رسیدگی به وضعیت منار جام نشده است. باید دید، منارجام که از شهرت و جایگاه خاصی در جهان برخورارد است و به عقیده فرهنگیان جز با ارزش‌ترین بناهای خشتی جهان محسوب می‌شود تا زمانی در محراق بی توجهی حکومت قرار خواهد داشت؟