انتقاد آموزگاران در حال اعتصاب از بی توجهی حکومت مرکزی
انتقاد آموزگاران در حال اعتصاب از بی توجهی حکومت مرکزی

برای مصاحبه با آموزگاران معتصب، به لیسه‌ی خواجه محمد تاکی آمدیم. مکتبی که دستکم ۳۵۰۰ دانش آموز دارد و ده‌ها آموزگار برای تدریس. آگاهان رسانه‌ای با انتقاد از تصمیم ریاست معارف هرات مبنی بر اجازه ندادن برای استادان جهت مصاحبه، می‌گویند این امر خلاف قانون است و سانسور تلقی می‌شود. از دید آنان، اداره‌های دولتی […]

برای مصاحبه با آموزگاران معتصب، به لیسه‌ی خواجه محمد تاکی آمدیم. مکتبی که دستکم ۳۵۰۰ دانش آموز دارد و ده‌ها آموزگار برای تدریس.

آگاهان رسانه‌ای با انتقاد از تصمیم ریاست معارف هرات مبنی بر اجازه ندادن برای استادان جهت مصاحبه، می‌گویند این امر خلاف قانون است و سانسور تلقی می‌شود. از دید آنان، اداره‌های دولتی مکلف به پاسخ‌دهی به رسانه‌ها و مردم هستند.

در همین حال، دفتر والی هرات می‌گوید که قانون حق دسترسی به اطلاعات به کارمندان و روسای مختلف اداره‌های دولتی فرستاده شده است. مجیب‌الرحمن فیضی، مدیر آگاهی عامه ولایت هرات تاکید می‌کند که کارمندان دولتی نظر به قانون و هدایت والی هرات مکلف به پاسخگویی به رسانه‌ها هستند.

خواستیم تا نظر رییس معارف هرات را در این زمینه با خود داشته باشیم. با تلاش‌های زیاد اما کسی حاضر به پاسخگویی نشد.