مسدود شدن ۱۶ فروشگاه عمده دارو از سوی ریاست صحت عامه هرات
مسدود شدن ۱۶ فروشگاه عمده دارو از سوی ریاست صحت عامه هرات

ریاست صحت عامه هرات درب شانزده فروشگاه عمده دارو در این ولایت را به دلیل نداشتن مجوز و فروش داروهای کم کیفیت به شهروندان این گونه مهر و لاک و مسدود ساخت. داکتر عبدالحکیم تمنا رییس صحت عامه هرات می‌گوید: افراد متخلف تا زمانیکه اسناد رسمی‌شان را تکمیل نکنند، درب فروشگاه‌های شان همچنان بسته خواهد […]

ریاست صحت عامه هرات درب شانزده فروشگاه عمده دارو در این ولایت را به دلیل نداشتن مجوز و فروش داروهای کم کیفیت به شهروندان این گونه مهر و لاک و مسدود ساخت. داکتر عبدالحکیم تمنا رییس صحت عامه هرات می‌گوید: افراد متخلف تا زمانیکه اسناد رسمی‌شان را تکمیل نکنند، درب فروشگاه‌های شان همچنان بسته خواهد ماند، این مسوولان تاکید از تداوم روند بررسی فروشگاه‌های دارو تا پایان ماه رمضان خبر می‌دهد.

بر علاوه وجود داروهای بی کیفیت در بازارهای هرات، تا هنوز داروهای بدون تاریخ از کشور پاکستان به هرات به شکل قاچاقی وارد می‌شود، به باور داکتر مهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات، مسوولان صحت عامه باید روند بررسی داروها را ادامه دهند. وی تاکید دارد، دارو در امر صحت یابی یک بیمار رکن اساسی را تشکیل می‌دهد، و اکثر بیماران به دلیل نبود داروها مناسب به هرات راهی کشورهای خارجی جهت درمان شان می‌شوند.

اداره محلی هرات هم، افرادیکه داروهای تاریخ گذشته و بی کیفیت را برای شهروندان به فروش میرسانند جنایت کار می‌داند.

با این حال باشندگان هرات از اقدامات اخیر ریاست صحت عامه در قسمت جلوگیری از فروش داروهای بی کیفیت استقبال می‌کنند.این در حالیست که تا هنوز ولایت هرات توانایی تولید دارو را ندارد و قسمت اعظم داروهای مصرفی این ولایت از ممالک خارجی وارد می‌شود.