نگرانی فعالان حقوق بانوان از مسدود بودن مکاتب در فراه
نگرانی فعالان حقوق بانوان از مسدود بودن مکاتب در فراه

هر چند تا حال بیشترین مکاتب ولسوالی‌های فراه در نتیجه تهدیدات امنیتی مسدود است اما حال تهدیدات امنیتی به حومه‌های شهر فراه نیز رسیده‌اند، که نگرانی‌های فعالین زن در این ولایت را بر انگیخته است. پروین طوفان فعال مدنی محروم ماندن دختران را از تعلیم و تریبه غیر قابل قبول خوانده و از طرف‌های درگیر […]

هر چند تا حال بیشترین مکاتب ولسوالی‌های فراه در نتیجه تهدیدات امنیتی مسدود است اما حال تهدیدات امنیتی به حومه‌های شهر فراه نیز رسیده‌اند، که نگرانی‌های فعالین زن در این ولایت را بر انگیخته است. پروین طوفان فعال مدنی محروم ماندن دختران را از تعلیم و تریبه غیر قابل قبول خوانده و از طرف‌های درگیر می‌خواهد که مراکز آموزشی را در سیاست‌شان دخیل نسازد.

از سوی هم  شماری از دانش آموزان دختر نگران باز ماندن دختران در مرکز و  ولسوالی‌های فراه‌اند.

در همین حال محمد عظیمی رییس معارف مسدود بودن شماری از مکاتب در ولسوالی‌ها و مناطق روستایی مرکز فراه را می‌پذیرد. بگفته وی بازگشایی مکاتب در مناطق تحت کنترول طالبان مسلح جریان دارد.

نگرانی‌ها در مورد مسدودن بودن مکاتب دخترانه در حالی افزایش می‌یابد که طی دو ماه اخیر گروه‌های مخالف مسلح دولت ۵ مکتب و لیسه دخترانه را در مرکز شهر تخریب و به آتش کشیدن که هزاران دختر از رفتن به مکتب محروم ماندند.