انتقاد روستانشینان هرات از عدم رسیدگی به مشکلات‌شان
انتقاد روستانشینان هرات از عدم رسیدگی به مشکلات‌شان

با گذشت سال‌های زیاد، هنوز مشکلات بزرگی در بخش های معارف، صحت، زراعت و امنیت در هرات وجود دارد. برخی از ساکنان روستاهای مختلف هرات می‌گویند از سال‌ها به این طرف، دولت به وعده‌هایی که به آن‌ها سپرده عمل نکرده است. به گفته‌ی آنان، هنوز در نقاط مختلف شهر و ولسوالی‌های هرات، ناامنی بیداد می‌کند. […]

با گذشت سال‌های زیاد، هنوز مشکلات بزرگی در بخش های معارف، صحت، زراعت و امنیت در هرات وجود دارد.

برخی از ساکنان روستاهای مختلف هرات می‌گویند از سال‌ها به این طرف، دولت به وعده‌هایی که به آن‌ها سپرده عمل نکرده است. به گفته‌ی آنان، هنوز در نقاط مختلف شهر و ولسوالی‌های هرات، ناامنی بیداد می‌کند. در کنار این، تکمیل نشدن پروژه‌های انکشافی ریاست‌های مختلف، کمبود و حتی نبود تجهیزات درسی و مکتب در برخی ولسوالی‌ها و نبود کلینیک‌های درمانی از عمده‌ترین مشکلات ساکنان مناطق مختلف ولسوالی‌های هرات است.

با تمام این‌ها اما شماری از ریاست‌های مختلف هرات، می‌گویند برنامه‌های مختلفی برای برطرفی مشکلات در گذشته داشته‌اند. به گفته‌ی مسوولان ریاست‌ها، برای برطرفی مشکلات مردم، زمان زیادی نیاز است.

با آنکه زمانگیر شدن اجرای پروژه‌های مختلف نیازمند زمان است اما به باور آگاهان، کم‌کاری شماری از روسای اداره‌ها سبب شده که مشکلات مردم با گذشت هر روز بیشتر شود. آنان از دولت خواهان سرعت دادن به اجرای پروژه‌ها هستند.