متهم ساختن کشورهای همسایه به حمایت از طالبان مسلح در فراه
متهم ساختن کشورهای همسایه به حمایت از طالبان مسلح در فراه

رحمت الله صدیقی از کرسی فرماندهی پولیس فراه برکنار و محی الدین صدیقی بحیث فرمانده جدید پولیس این ولایت گماشته شد. در این مراسم مقام‌های امنیتی فراه از تقسیم بندی طالبان مسلح که در ولایت فراه مصروف فعالیت‌های مسلحانه‌اند خبر داد. رازمحمد لونی رییس امنیت ملی فراه می‌گوید: –  گروهی از طالبان مسلح از شورای […]

رحمت الله صدیقی از کرسی فرماندهی پولیس فراه برکنار و محی الدین صدیقی بحیث فرمانده جدید پولیس این ولایت گماشته شد. در این مراسم مقام‌های امنیتی فراه از تقسیم بندی طالبان مسلح که در ولایت فراه مصروف فعالیت‌های مسلحانه‌اند خبر داد. رازمحمد لونی رییس امنیت ملی فراه می‌گوید:

–  گروهی از طالبان مسلح از شورای کویته پاکستان برای کارهای ضد دولتی و تخریبی دستور می‌گیرد.

–  گروهی دیگر از سوی سپاه پاسداران ایران جهت راه اندازی فعالیت‌های بزرگ تروریستی رهبری می‌شوند که بگونه منظم در پایان هر ماه معاشات‌شان از سوی دولت ایران پرداخته می‌گردد.

–  گروه سوم نیز از سوی قاچاقبران بزرگ مواد مخدر حمایه مالی و مجبور به جنگ علیه دولت افغانستان‌اند.

در همین حال محی الدین صدیقی فرمانده جدید پولیس فراه می‌گوید، در حال حاضر حلقه امنیتی بر چهار اطراف اماکن عمومی دولتی در شهر فراه محدود است. او همچنان به گسترش این حلقه امنیتی تاکید دارد.

هر چند قبل از این هم مقام‌های محلی فراه و وزیر اسبق داخله، کشور پاکستان و ایران را متهم به حمایت از طالبان مسلح کرده بودند و جنگ فراه را جنگ آب دانسته بود، اما ایران همواره حمایت‌شان‌ را از طالبان مسلح رد کرده است.