نگرانی از افزایش موترهای ویشی در هرات
نگرانی از افزایش موترهای ویشی در هرات

رفت و آمد موترهای ویشی یا اشترنگ خلاف قوانین ترافیکی در هرات بر اساس فرمان رئیس جمهوری غیر قانون اعلام شد. عبدالودوود فیض زاده معاون اتاق بازرگانی هرات تاکید دارد ورود موترهای ویشی،بدون اسناد و موتر های یک کلید صدمه بزرگ اقتصادی به وارد کنندگان موتر به بار آورده است. برخی بازرگان‌های وارد کننده و […]

رفت و آمد موترهای ویشی یا اشترنگ خلاف قوانین ترافیکی در هرات بر اساس فرمان رئیس جمهوری غیر قانون اعلام شد.

عبدالودوود فیض زاده معاون اتاق بازرگانی هرات تاکید دارد ورود موترهای ویشی،بدون اسناد و موتر های یک کلید صدمه بزرگ اقتصادی به وارد کنندگان موتر به بار آورده است.

برخی بازرگان‌های وارد کننده و فروشنده موتر از حکومت می‌خواهند،برای پیشگیری از ورود غیر قانونی  و موترهای ویشی،اجازه دهد موترهای مدل ۲۰۰۹ به پاین بگونه قانونی وارد کشور شود.

در این میان راز محمد احمدی مشاور امور ترانسپورتی ریاست اجرایه کشور نیز افزایش ورود و نیز رفت و آمد موترهای ویشی را در هرات بسیار نگران کننده می‌داند.

با این حال غلام سخی حسینی مدیر ترافیک هرات رفت و آمد موترهای ویشی را غیر قانونی می‌داند و تاکید دارد،تاکنون چندین پیشنهاد از سوی فرمانده پولیس هرات بخاطر گردآوری موترهای ویشی به شورای نظامی فرستاده شده،اما برخی افراد مانع گردآوری موترهای ویشی میشوند.

این در حالیست که تا کنون مدیریت ترافیک هرات چند بار بخاطر گردآوری موترهای ویشی اقدام کرده،اما پس از مخالفت مالکان موترهای ویشی این روند متوقف شده است.