وزارت معارف افغانستان: هنوز هم آموزگاران خیالی در مکاتب این کشور وجود دارد
وزارت معارف افغانستان: هنوز هم آموزگاران خیالی در مکاتب این کشور وجود دارد

وزارت معارف افغانستان تائید می‌کند که هنوز هم آموزگاران خیالی در مکاتب این کشور وجود دارد. وزارت معارف کشور خبر داده که برای مبارزه با پدیده آموزگاران خیالی، برنامه‌هایی را روی دست دارد. میرویس بلخی، وزیر معارف کشور در سفر به هرات گفت که روند بایومتریک کارمندان وزارت معارف آغاز شده و بر اساس آن، […]

وزارت معارف افغانستان تائید می‌کند که هنوز هم آموزگاران خیالی در مکاتب این کشور وجود دارد.

وزارت معارف کشور خبر داده که برای مبارزه با پدیده آموزگاران خیالی، برنامه‌هایی را روی دست دارد. میرویس بلخی، وزیر معارف کشور در سفر به هرات گفت که روند بایومتریک کارمندان وزارت معارف آغاز شده و بر اساس آن، آموزگاران واقعی از آموزگاران خیالی تفکیک خواهد شد.

پدیده‌ی آموزگار خیالی از سال‌ها به این طرف روی زبان‌ها است. بنابر شواهد در بیشتر ولسوالی‌های دور دست، آموزگاران به دلایل ناامنی و ارتباطات با کادر رهبری ریاست معارف هرات، به وظیفه‌ حاضر نمی‌شوند اما معاش‌شان سر وقت پرداخته می‌شود. شورای ولایتی هرات تداوم این روند را به ضرر آموزش و پرورش کشور می‌داند.

در همین حال، برخی آموزگاران در هرات به این باورند که آموزش و پرورش نیازمند توجه بیشتر است. به گفته‌ی آنان، روند مبارزه با پدیده‌ی آموزگار خیالی باید جدی گرفته شود.

گفتنیست که دولت از سال‌ها به این طرف با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کنند. به باور آگاهان امور و مردم، هنوز زمان زیادی برای به نتیجه رسیدن مبارزه با پدیده‌ی آموزگار خیالی سر راه است.