اعتراض کارگران گمرک هرات به انتقال این اداره به بندر اسلام قلعه
اعتراض کارگران گمرک هرات به انتقال این اداره به بندر اسلام قلعه

گارگران گمرک هرات در پیوند به طرح انتقال گمرک از شهر هرات به بندر اسلام قلعه، دست به اعتراض زده و برای ساعتی شاهراه هرات-تورغندی را مسدود کردند. هزاران کارگر در هنگرها و بخش‌های مختلف گمرک هرات از بام تا شام کار می‌کنند. دست آخر، روزانه تا که زیاد درآمد داشته باشند، ۳۰۰ افغانی است. […]

گارگران گمرک هرات در پیوند به طرح انتقال گمرک از شهر هرات به بندر اسلام قلعه، دست به اعتراض زده و برای ساعتی شاهراه هرات-تورغندی را مسدود کردند.

هزاران کارگر در هنگرها و بخش‌های مختلف گمرک هرات از بام تا شام کار می‌کنند. دست آخر، روزانه تا که زیاد درآمد داشته باشند، ۳۰۰ افغانی است. می‌گویند اگر همین هم قطع شود، راهی به جز نافرمانی از دولت ندارند.

طرح انتقال گمرک هرات به بندر اسلام قلعه از چندی روی زبان‌ها افتاده است. آنطور که مجیب الرحمن قیضی معاون سخنگوی دفتر والی هرات می‌گوید، در چند ماه آینده این طرح اجرا شدنی است.

هم اکنون کالای وارداتی از کشورهای ترکمنستان و ایران در گمرک هرات محصول شده و از طریق هرات به سایر ولایت‌های کشور فرستاده می‌شود. همین امر زمینه‌ی کار را به هزاران کارگر فراهم کرده است. شورای ولایتی همسو با کارگران معترض است. کامران علیزایی رییس این شورا می‌گوید دولت مکلف به اشتغال زایی به کارگران است.

ظاهرا ناآرامی کارگران گمرک هرات به آسانی خاموش شدنی نیست. آگاهان از دولت خواهان اجرای برنامه‌هایی هستند که با عینیت جامعه همخوانی داشته باشد.