نگرانی باشندگان فراه از نبود امکانات کافی در مراکز درمانی
نگرانی باشندگان فراه از نبود امکانات کافی در مراکز درمانی

از روز جهانی صحت از سوی ریاست صحت عامه فراه در این ولایت تجلیل شد.  داکتر عبدالجبار شایق رییس صحت عامه فراه می‌گوید، هر چند در این اواخر تعداد مراکز صحی و پرسونل طبی آنها افزایش یافته اما با آن هم با کمبود امکانات صحی روبرواند. کمبود امکانات از دلایل اصلی افزایش مرگ  و میر […]

از روز جهانی صحت از سوی ریاست صحت عامه فراه در این ولایت تجلیل شد.  داکتر عبدالجبار شایق رییس صحت عامه فراه می‌گوید، هر چند در این اواخر تعداد مراکز صحی و پرسونل طبی آنها افزایش یافته اما با آن هم با کمبود امکانات صحی روبرواند.

کمبود امکانات از دلایل اصلی افزایش مرگ  و میر بیماران در این ولایت خوانده میشود. مسوولین صحی در این مراسم از جان باختن ۲۵۵ تن در نتیجه امراض مختلف در مراکز صحی خبر می‌دهند.

در همین حال محمد شعیب ثابت والی فراه نیز پایین بودن کیفیت خدمات صحی را می‌پذیرد. این در حالیست که همواره باشنده‌های فراه از برخورد نامناسب داکتران در شفاخانه ولایتی ابراز نگرانی کرده است و از نبود پارکینگ‌های وسایط نقلیه برای مریضان و مریضدارن نیز شکایت دارند.