شکایت سرمایه گذاران غوری از فرماندهی پولیس در این ولایت
شکایت سرمایه گذاران غوری از فرماندهی پولیس در این ولایت

پولیس در غور پول شرکت‌های که از آنها اجناس مورد نیاز خود را خریداری کرده است پرداخت نمی‌کند. شماری از دوکانداران در شهر فیروز کوه مرکز این ولایت می‌گویند با تبدیل شدن فرمانده پولیس، فرمانده جدید حاضر نیست تا پول آنها را پرداخت کند. این شمار از سرمایه گذاران با اسنادی که در دست دارند […]

پولیس در غور پول شرکت‌های که از آنها اجناس مورد نیاز خود را خریداری کرده است پرداخت نمی‌کند. شماری از دوکانداران در شهر فیروز کوه مرکز این ولایت می‌گویند با تبدیل شدن فرمانده پولیس، فرمانده جدید حاضر نیست تا پول آنها را پرداخت کند. این شمار از سرمایه گذاران با اسنادی که در دست دارند مدعی‌اند با وجود شکایت‌های پی هم، تا به حال سرمایه از دست رفته‌شان را به دست نیاورده‌اند.

نماینده‌های مردم در شورای ولایتی و شورای شهر خواستار رسیدگی جدی به این موضوع‌اند. به باور آنان اگر این وضعیت ادامه یابد تاجران و سرمایه گذاران از حکومت فاصله خواهند گرفت.

در سویی دیگر محمد نذیر سوری معاون ملکی فرماندهی پولیس با تایید این موضوع می‌گوید، شکایت این شمار از دکانداران جهت رسیدگی بیشتر به وزارت امور داخله محول شده و صحبت‌ها روی آن جریان دارد.

از سه سال به این سو، فرماندهی پولیس غور قرضدار برخی از شرکت‌های ساختمانی در این ولایت است.غور در غرب افغانستان یکی از ولایت‌های ناامن در کشور است که در کنار تغییر و تبدیلی‌های مسوولان در بخش‌های امنیتی، تهدیدات بلند امنیتی و حضور گسترده مخالفین در بخش‌هایی از این ولایت، نگرانی جدی باشندگان محل به ویژه سرمایه داران را به دنبال داشته است.