نگرانی‌ فعالین مدنی هرات از پیشبرد امور شهرداری از سوی سرپرستان
نگرانی‌ فعالین مدنی هرات از پیشبرد امور شهرداری از سوی سرپرستان

هم اکنون نزدیک به ۱۵ بست کلیدی شهرداری از سوی سرپرستان اداره می‌شود. وحید پیمان عضو شورای مشورتی شهرداری هرات می‌گوید بست‌های ریاست ،معاونیت،آمریت سکتوری و تخنیکی،آمریت مالی و اداری،آمریت حکومت داری شهری،آمریت حکومت داری الکترونیک،آمریت محاسبه،آمریت دیتابس،آمریت ناحیه دهم،آمریت ناحیه چهاردهم،آمریت ناحیه هفتم،آمریت ناحیه دوازهم،مدیریت سرسبزی و دها بست دیگر در شهرداری از سوی […]

هم اکنون نزدیک به ۱۵ بست کلیدی شهرداری از سوی سرپرستان اداره می‌شود. وحید پیمان عضو شورای مشورتی شهرداری هرات می‌گوید بست‌های ریاست ،معاونیت،آمریت سکتوری و تخنیکی،آمریت مالی و اداری،آمریت حکومت داری شهری،آمریت حکومت داری الکترونیک،آمریت محاسبه،آمریت دیتابس،آمریت ناحیه دهم،آمریت ناحیه چهاردهم،آمریت ناحیه هفتم،آمریت ناحیه دوازهم،مدیریت سرسبزی و دها بست دیگر در شهرداری از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

برخی اعضای شورای ولایتی هرات باور دارند،مسایل سیاسی بر امورات شهرداری در جریان سال‌های اخیر سایه انداخته این مسله،کار شهرداری را مختل کرده است.آنان از مقام‌های حکومت مرکزی می‌خواهند هرچه زود تر سرنوشت شهرداری هرات را مشخص کرده و به سرپرستی در این نهاد پایان دهند.

با این حال مسوولان در شهرداری هرات می‌پذیرند که برخی بست‌های کلیدی این نهاد از سوی سرپرستان اداره می‌شود. بصیر رحیمی سرپرست آمریت مالی و اداری شهرداری هرات  می‌گوید اما در مورد اینکه چه زمان سرپرستی در این نهاد به پایان می‌رسید، مشخص نیست.

این در حالی است که از چندی به این داوود انوری شهردار هرات در کابل بسر می‌برد و سرنوشت او و ریاست شهردار هرات تا کنون بدرستی مشخص نیست.