جان باختن پنج دختر جوان در پی غرق شدن در آب
جان باختن پنج دختر جوان در پی غرق شدن در آب

جان باختن ۵ دختر جوان در پی احتیاطی یک فامیل در هرات مقام‌های محلی هرات می‌گویند، پنج دحتر جوان هنگامیکه با خانواده‌شان برای تفریح به حاشیه یک رود آب در منطقه برناآباد ولسوالی غوریان هرات رفته بودند،در آب غرق شده‌اند.جیلانی فرهاد سخنگوی دفتر والی هرات می‌گوید رویداد به گونه‌ای بوده که ابتدا یکی از این […]

جان باختن ۵ دختر جوان در پی احتیاطی یک فامیل در هرات

مقام‌های محلی هرات می‌گویند، پنج دحتر جوان هنگامیکه با خانواده‌شان برای تفریح به حاشیه یک رود آب در منطقه برناآباد ولسوالی غوریان هرات رفته بودند،در آب غرق شده‌اند.جیلانی فرهاد سخنگوی دفتر والی هرات می‌گوید رویداد به گونه‌ای بوده که ابتدا یکی از این دختران جوان داخل آب افتاده و چهار تن دیگر که برای نجات او داخل آب رفته‌اند،یکی پی دیگری در آب رود خانه غرق شده‌اند.

مسوولان هرات آمبولانس هشدار می‌دهند،بی پروایی مردم در رعایت موارد ایمنی در هنگام رفتن به تفریح گاه ها،سبب آسیب رسیدن به آنان می‌شود.با این حال مسوولان هرات آمبولانس برای خدمات رسانی به مردم،تیم‌های سیار صحی را به مناطق گوناگون می‌فرستند.

گزارش شده که دختران بین گروه‌ سنی ۱۵ تا ۲۵ سال بوده‌اند.چهار تن از دختران خواهر و یکی قربانی دیگر اقارب آنها بوده است.مقام‌های محلی هرات می‌گویند،پیکرهای قربانیان پس از  انتقال به مرکز صحی ولسوالی غوریان به اقارب‌شان تحویل داده شده است.