تجمع اعتراضی کارمندان دانشگاه هرات مقابل دروازه‌ی ورودی ریاست این مرکز علمی
تجمع اعتراضی کارمندان دانشگاه هرات مقابل دروازه‌ی ورودی ریاست این مرکز علمی

کارمندان اداری دانشگاه هرات در یک گردهمایی اعتراضی مقابل ریاست این مرکز علمی، از برخورد کادر رهبری دانشگاه نسبت به خود اعتراض کردند. معترضان، رییس و معاونان دانشگاه را به سیاست زدگی متهم کرده و خواهان رسیدگی به اعتراض‌شان شدند. توهین به شخصیت، نپرداختن اضافه کاری، ساعت کاری زیاد و برخورد دوگانه با همکاران‌شان را […]

کارمندان اداری دانشگاه هرات در یک گردهمایی اعتراضی مقابل ریاست این مرکز علمی، از برخورد کادر رهبری دانشگاه نسبت به خود اعتراض کردند. معترضان، رییس و معاونان دانشگاه را به سیاست زدگی متهم کرده و خواهان رسیدگی به اعتراض‌شان شدند.

توهین به شخصیت، نپرداختن اضافه کاری، ساعت کاری زیاد و برخورد دوگانه با همکاران‌شان را دلیل اعتراض می‌دانند. معترضان تاکید می‌کنند که رییس و معاونان دانشگاه، سعی در سیاسی سازی این نهاد علمی دارند.

نیمی از معترضان، کارمندان زن دانشگاه هستند. آنان هم از تجربه‌ی برخورد کادر رهبری با خود خاطره‌های تلخی دارند.

عبدالله فایز رییس دانشگاه هرات اما دفاعیه‌ی خودش را در مقابل معترضین دارد. او معترضان را انگشت شمار خوانده و تاکید می‌کند که پایبندی و اجرای قانون سبب شده که کارمندان اعتراض کنند.

این بار اول نیست که دانشگاه هرات گرفتار حاشیه شده است. پیش از این هم بارها یا معاون این مرکز علمی و یا سایر کادر رهبری آن زیر تیغ انتقاد کارمندان  اداری، کارکنان خدماتی و حتی دانشجویان رفته‌اند.