روز جهانی کاریکاتور در هرات به خاموشی سپرده شد
روز جهانی کاریکاتور در هرات به خاموشی سپرده شد

هفتم اپریل برابر با روز جهانی کاریکاتور است. در هرات با آنکه قبلا چند نشریه از این روش نقد ادبی استفاده می‌کرد اما رفته رفته گویا این هنر به فراموشی سپرده شده است. کاریکاتور یکی از شیوه‌های نقد ادبی است که بیشتر با زبان طنز مصور سروکار دارد. در این شیوه، هنرمند به دنبال نقد […]

هفتم اپریل برابر با روز جهانی کاریکاتور است. در هرات با آنکه قبلا چند نشریه از این روش نقد ادبی استفاده می‌کرد اما رفته رفته گویا این هنر به فراموشی سپرده شده است.

کاریکاتور یکی از شیوه‌های نقد ادبی است که بیشتر با زبان طنز مصور سروکار دارد. در این شیوه، هنرمند به دنبال نقد و سوزنک زدن به پدیده‌های اجتماعی و شخصیت‌ها است. از پدیده‌های اقتصاد و فرهنگ گرفته تا بلندترین مقام کشور؛ زیر ذره بین کاریکاتوریستان قرار دارد. در هرات اما این هنر به رغم توجهی اندک در گذشته، فعلا ظاهرا در سکوت سیر  می‌کند. محمود محب، از کاریکاتوریستان هرات می‌گوید کم‌توجهی نهادهای آموزش و پرورشی به این هنر سبب شده که روز به روز طرفدارانش کمتر شود. به باور آقای محب، هنر کاریکاتور تاثیر مهمی در اصلاح جامعه می‌تواند داشته باشد.

در روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست، به دانشکده‌ی هنرهای دانشگاه هرات سری زدیم تا در جستجوی سرنخی برای تدریس این رشته در این مکان آموزشی باشیم. نبود استاد متخصص برای تدریس اما دلیلی است که به باور این استاد دانشگاه، مانع تدریس شده است.

به باور کاریکاتوریستان، دولت با برگزاری برنامه‌های مختلف نقش موثری در پشتیبانی از کاریکاتوریستان ایفا می‌کند. ریاست اطلاعات و فرهنگ اما گویا به برگزاری یکی دو نمایشگاه کاریکاتور بسنده کرده است.

در سال‌های گذشته، روزنامه‌ی اتفاق اسلام، ماهنامه‌ی دوربین، گاهنامه‌ی پالون و چندین نشریه‌ی دیگر آثار کاریکاتوریستان را نشر می‌کنند. حالا اما نه رونقی به کار نشریه‌ها مانده و ظاهرا نه ذوقی به کاریکاتوریستان!