شکست طالبان در بالامرغاب بادغیس
شکست طالبان در بالامرغاب بادغیس

پس از شدت یافتن حملات طالبان بر مواضع نیروهای امنیتی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس، حوالی ظهر روز جمعه چرخ بال‌های ارتش و سربازان کماندو از طریق زمین و هوا مواضع طالبان در این ولسوالی را هدف گلوله باری قرار دادند، به گفته منابع امنیتی در ولایت بادغیس، دست کم صد تن از جنگجویان طالب […]

پس از شدت یافتن حملات طالبان بر مواضع نیروهای امنیتی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس، حوالی ظهر روز جمعه چرخ بال‌های ارتش و سربازان کماندو از طریق زمین و هوا مواضع طالبان در این ولسوالی را هدف گلوله باری قرار دادند، به گفته منابع امنیتی در ولایت بادغیس، دست کم صد تن از جنگجویان طالب در پی گلوله باری نیروهای ارتش در بالا مرغاب کشته شده‌اند. منابع می‌گویند: در حال حاضر کنترول ولسوالی بالا مرغاب به دست نیروهای امنیتی ست، از سویی هم موسی جناب نماینده پیشین بادغیس در مجلس نمایندگان می‌گوید در جریان درگیری در بالامرغاب دست کم چهل تن از نیروهای امنیتی جان باخته‌اند.

از دو هفته بدین سو طالبان چندین پاسگاه امنیتی در ولسوالی بالامرغاب را به تصرف خود درآورده بودند، نمایندگان پیشن بادغیس در مجلس از بهر بی توجهی حکومت مرکزی در قسمت پاکسازی ولسوالی بالامرغاب از وجود طالبان سخت انتقاد می‌کنند، به گفته آنان، دیر رسیدن نیروهای کمکی و تجهیزات جنگی به نیروهای امنیتی سبب شده تا شماری زیادی جان‌های شان را از دست دهند.

درگیری خونین میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالب در ولایت بادغیس از چند ماه بدین سو جریان دارد، به گفته منابع محلی، بی توجهی دولت مرکزی به این ولایت سبب شده تا ساحه نفوذ طالبان در ولسوالی‌هایی چون بالامرغاب، قادس و حتی حاشیه مقام ولایت گسترش یابد.