توزیع گواهینامه تضمین کیفیت یا “ایزو” به ده شرکت تجارتی در هرات
توزیع گواهینامه تضمین کیفیت یا “ایزو” به ده شرکت تجارتی در هرات

ده شرکت تولید و بسته بندی مواد غذایی در هرات گواهینامه تضمین کیفیت یا “ایزو”را به دست آوردند.نقیب الله رسولی مسوول شرکت کیا می‌گوید شرکت‌های فعال در بخش بسته بندی زعفران،لبنیات،مواد غذایی،ارد و بسته بندی حبوبات،از جمله شرکت‌هایی هستند که موفق شده‌اند،این گواهینامه را دریافت کنند. مسوولان ریاست زراعت هرات باور دارند، شرکت‌های با یافت […]

ده شرکت تولید و بسته بندی مواد غذایی در هرات گواهینامه تضمین کیفیت یا “ایزو”را به دست آوردند.نقیب الله رسولی مسوول شرکت کیا می‌گوید شرکت‌های فعال در بخش بسته بندی زعفران،لبنیات،مواد غذایی،ارد و بسته بندی حبوبات،از جمله شرکت‌هایی هستند که موفق شده‌اند،این گواهینامه را دریافت کنند.

مسوولان ریاست زراعت هرات باور دارند، شرکت‌های با یافت گواهینامه تضمین کیفیت از پس می‌توانند،محصولات شانرا با بسته بندی و نام افغانستان به کشورهای خارجی صادر کرده و سطح صادرات شانرا افزایش دهند.

با این همه اتحادیه ملی زعفران افغانستان از صدور گواهینامه “ایزو”برای این شرکت‌ها استقبال می‌کند،بارزگان‌های فعال در بخش زعفران دریافت این گواهی نامه را یک گام مثبت و مهم بخاطر افزایش کیفیت محصولات غذایی به ویژه زعفران در کشور می‌دانند. گفتنی است که پیش از این زعفران افغانستان به دلیل نداشتن گواهینامه ایزو و بسته بندی مناسب بگونه فله‌ ای و در محموله‌های بزرگ به خارج صادر می‌شد،اما دریافت این گواهینامه می‌تواند،میزان صادرات زعفران افغانستان را افزایش دهد.