توزیع ۱۵۰ جریب زمین از سوی مردم به معارف هرات
توزیع ۱۵۰ جریب زمین از سوی مردم به معارف هرات

حرکت کم پیشینه شهروندان هرات جهت پشتبانی از دانش آموزان باشندگان شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات، بیش از ۱۵۰ جریب زمین شخصی‌شان را جهت ساخت مکتب در اختیار ریاست معارف این ولایت گذاشتند. عزیز الرحمن سروری معاون معارف هرات می‌گوید: در صورتیکه افراد خیر، موسسات و دولت بودجه‌ای در نظر گیرند، بیش از ۲۳۰ باب […]

حرکت کم پیشینه شهروندان هرات جهت پشتبانی از دانش آموزان

باشندگان شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات، بیش از ۱۵۰ جریب زمین شخصی‌شان را جهت ساخت مکتب در اختیار ریاست معارف این ولایت گذاشتند. عزیز الرحمن سروری معاون معارف هرات می‌گوید: در صورتیکه افراد خیر، موسسات و دولت بودجه‌ای در نظر گیرند، بیش از ۲۳۰ باب مکتب با استفاده از این زمین‌ها ساخته خواهد شد.

در این میان باشندگان هرات حرکت شهروندان را ستایش می‌کنند، این باشندگان با انتقاد از بی توجهی وزارت معارف کشور به وضعیت دانش آموزانی که زیر خیمه‌ها درس می‌خوانند، از سران حکومت می‌خواهند  تا بودجه‌ای را برای ساخت مکاتب به ولایت هرات اختصاص دهند.

در این میان کنشگران مدنی هرات معتقدند، هراتیان اهمیت ویژه‌ای به آموزش و پرورش می‌دهند. به باور آنان نهادهای امداد رسان و دولت اگر برای ساخت مکتب برای دانش آموزان گامی برندارند، دانش آموزان با دشواری‌های زیادی روبرو خواهند شد.

این در حالیست که بر اساس گزارش‌های ریاست معارف هرات بیش از پنجاه درصد دانش آموزان این ولایت در فضای باز درس‌های‌شان را دنبال می‌کنند، این در حالیست که سران حکومت همواره بر پشتبانی از نظام آموزشی کشور تاکید نموده‌اند.