ترور رییس فواید عامه فراه از سوی افراد مسلح ناشناس
ترور رییس فواید عامه فراه از سوی افراد مسلح ناشناس

رییس فوائد عامه فراه از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر فراه ترور شد. صبح روز چهار شنبه محمد سلیم فراهی رئیس فوائد عامه فراه از سوی افراد مسلح ناشناس در چند قدمی قرارگاه کندک اول ارتش ملی در شهر فراه ترور شد. ممحمد موسی نظری معاون والی فراه با تایید این خبر می‌گوید رئیس […]

رییس فوائد عامه فراه از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر فراه ترور شد.

صبح روز چهار شنبه محمد سلیم فراهی رئیس فوائد عامه فراه از سوی افراد مسلح ناشناس در چند قدمی قرارگاه کندک اول ارتش ملی در شهر فراه ترور شد. ممحمد موسی نظری معاون والی فراه با تایید این خبر می‌گوید رئیس فوائد عامه فراه هنگامیکه از منزل دوستانش بسوی منزل خوداش در حال حرکت بود، در مربوطات ناحیه اول شهر فراه توسط افراد مسلح با ضرب گلوله کشته شده است.

شورای ولایتی فراه افزایش نا امنی در این ولایت را غیر قابل قبول خوانده و تاکید دارد که باید دولت جلو این گونه رویدادها را بگیرد. دادالله قانع عضو این شورا از دولت مرکزی جهت بررسی این رویداد خواهان فرستادن هیئت حقیقت یاب است.

مقام‌های ولایتی فراه می‌گویند، طبق تحقیقات نخست در ترور رئیس فوئد عامه فراه افراد مافیایی این ولایت دست دارند. اما معاون والی فراه تاکید بر بازداشت عاملین این رویداد می‌کند.

انجنیر محمد سلیم فراهی از سه سال بدین سو ریاست فوائد عامه این ولایت را به دوش داشت. از چند ماه بدین سو افزایش ترورهای مسلحانه در شهر فراه باعث نگرانی شهروندان این ولایت شده است.