شکایت باشندگان هرات از زمان گیر بودن روند اخذ گذرنامه
شکایت باشندگان هرات از زمان گیر بودن روند اخذ گذرنامه

باشندگان هرات از زمان گیر بودن روند اخذ پاسپورت در این ولایت شکایت دارند. این افراد به این باور هستند که مسوولان آمریت پاسپورت و اداره مخابرات برنامه منظمی جهت توزیع به موقع پاسپورت‌هایی که از مرکز کشور به هرات فرستاده می‌شود روی دست ندارند. آنان می‌گویند چندین روز می‌شود که به منظور دریافت پاسپورت‌شان به […]

باشندگان هرات از زمان گیر بودن روند اخذ پاسپورت در این ولایت شکایت دارند. این افراد به این باور هستند که مسوولان آمریت پاسپورت و اداره مخابرات برنامه منظمی جهت توزیع به موقع پاسپورت‌هایی که از مرکز کشور به هرات فرستاده می‌شود روی دست ندارند. آنان می‌گویند چندین روز می‌شود که به منظور دریافت پاسپورت‌شان به اداره مخابرات مراجعه می‌کنند، اما هر بار دست خالی به خانه بر می‌گردند.

باشندگان هرات تاکید می‌ورزند، پیش از این روند توزیع تذکره‌ها به شکل منظمی صورت می‌گرفت، این باشندگان از مسوولان می‌خواهند تا به منظور دریافت پاسپورت برای شهروندان سهولت ایجاد کنند.

در این میان مسوولان ریاست مخابرات هرات عدم هم آهنگی میان این اداره با آمریت پاسپورت هرات را عامل بی نظمی در روند توزیع پاسپورت بیان می‌کنند، به گفته عاشق الله علیزایی رییس مخابرات هرات، آمریت پاسپورت هرات حتی در برخی موارد روز جمعه را برای شهروندان جهت اخذ پاسپورت‌های شان تعیین کرده است.

بر بنیاد آمارهای ریاست مخابرات هرات طی هفته جاری بیش از سه هزار جلد پاسپورت از مرکز کشور به این اداره رسیده است در حالیکه تنها در بخش پست دو کارمند وجود دارد.

با این همه به باور فعالین مدنی روند اخذ پاسپورت در هرات همواره جز موارد بحث برانگیز و زمان گیر بوده است، دیده شود چه زمانی مسوولان این چالش را برطرف خواهند ساخت؟