انتقاد فعالان مدنی هرات از تبلیغات پیش از وقت انتخابات ریاست جمهوری
انتقاد فعالان مدنی هرات از تبلیغات پیش از وقت انتخابات ریاست جمهوری

عکس‌ها و پیام‌های اخیر رییس جمهوری کشور در چهارراهی‌های شهر هرات انتقاد استادان دانشگاه و فعالان مدنی این ولایت را در پی داشته است. اخیرا در چهارراهی‌های مرکز شهر هرات و برخی جاده‌های ورودی شهر، بنرهای تبلیغاتی و حمایتی رییس جمهوری کشور از نیروهای ارتش و نقل‌ قول‌های او در نشست‌های متفاوت جهانی چشمگیر شده […]

عکس‌ها و پیام‌های اخیر رییس جمهوری کشور در چهارراهی‌های شهر هرات انتقاد استادان دانشگاه و فعالان مدنی این ولایت را در پی داشته است.

اخیرا در چهارراهی‌های مرکز شهر هرات و برخی جاده‌های ورودی شهر، بنرهای تبلیغاتی و حمایتی رییس جمهوری کشور از نیروهای ارتش و نقل‌ قول‌های او در نشست‌های متفاوت جهانی چشمگیر شده است. برخی از استادان دانشگاه هرات، این تصویرها و پیام‌ها را به انتقاد گرفته و به تبلیغات قبل از وقت ریاست جمهوری تعبیر می‌کنند.

در همین حال، فعالان مدنی هم هماهنگ با استادان دانشگاه، بنرهای تبلیغاتی اخیر رییس جمهوری را نقد می‌کنند. به باور این قشر جامعه، رییس جمهوری با استفاده از موقعیت و قدرتی که دارد، به نوعی دست به کمپاین انتخاباتی زده است.

با این حال، آگاهان امور سیاسی، نزدیکی اخیر رییس جمهوری با نیروهای امنیتی را به دو هدف تعبییر می‌کنند. به باور آنان، یا حمایت از نیروهای امنیتی در کار است و یا هم رییس جمهوری کمپاین تبلیغاتی راه اندازی کرده است.

این اقدام رییس جمهوری حتی واکنش برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۹۸ را هم در پی داشته است.